3JA Bussficka

Bussfickor är utformade som en ficka där bussen kan angöra vid hållplats utan att hindra övrig trafik. I tätort är fickhållplatser motiverade främst på huvudnätet när biltrafiken prioriteras. De kan också vara ett bra alternativ om cykeltrafiken är mycket omfattande på gatan och separat cykelbana saknas. Se standardritning 3591.

För Utformning och möblering av plattform se standardritning 3590 och 3592.Senast uppdaterad 2018-04-16