3JB Timglashållplats

Timglashållplatsen är utformad med avsmalningar på båda sidor av vägen, fordon i båda riktningar måste stanna när en buss står på hållplatsen. Den dubbla stopphållplatsen kräver lite plats och prioriterar bussar. Trafiksäkerheten för gående ökar.

Undvik att placera flera timglashållplatser efter varandra, eftersom det kan leda till olämpliga omkörningar av bussen mellan hållplatserna. Det är inte heller lämpligt med timglashållplats där cykeltrafiken på körbanan är omfattande, där busstrafiken är tät eller biltrafiken är stor.

Utrymme för utryckningsfordon vid sidan om hållplatsen måste beaktas.

Ofta kombineras timglashållplatsen med vägbula, eller en förhöjd gångpassage. Grunden för detta synsätt är vikten av att alltid skapa en låg fordonshastighet i anslutning till/genom hållplatsen.

En timglashållplats i brant lutning ökar risken för att en stillastående buss blir påkörd vid halka.

 Senast uppdaterad 2018-04-16