3JC Busstopp

En enkel stopphållplats bromsar enbart upp trafiken i bussens körriktning. Den har ungefär samma egenskaper som den dubbla stopphållplatsen men passar bättre vid omfattande biltrafik, om kollektivtrafiken är tät eller om cykeltrafiken i vägbanan är stor. Det är bra om den refug som skiljer körbanorna åt är lång och inte går att köra över, så att felaktiga omkörningar förhindras.

Ofta kombineras timglashållplatsen med vägbula, eller en förhöjd gångpassage. Grunden för detta synsätt är vikten av att alltid skapa en låg fordonshastighet i anslutning till/genom hållplatsen.

Ett busstopp i brant lutning ökar risken för att en stillastående buss blir påkörd vid halka.

Refugen för vara 2 meter bred. Körbanan bör vara 3,25-3,5 meter, måttet beror främst av ifall cyklister ska tillåtas passera bussen vid hållplats.Senast uppdaterad 2018-04-16