3KA Askkoppar

Placering av askkoppar

Göteborgs Stad står i regel inte för tillhandahållande av askkoppar i parker eller på torg eftersom behovet tillgodoses generellt i locket på den stora ”Göteborgspapperskorgen”. Skulle fastighetsägare och privata näringsidkare som driver exempelvis kafé- eller restaurang-verksamhet vilja använda offentliga utrymmen för att sätta upp ytterligare askkoppar så bör de ha ett diskret utseende både vad gäller färg och form. De ska smälta in i miljön så mycket att den inte påverkar helhetsuttrycket.

Utformning och val av askkoppar specifikt för stadstyp

För samtliga stadstyper;

  • Haga,
  • Stenstaden,
  • inom Vallgraven och
  • övriga centrala staden,

gäller att askkoppar bör placeras:

  • på min 1,2m höjd,
  • inte i närheten av brandfarligt föremål.

Askkoppar bör utformas med:

  • diskret formspråk.

Väggfast askkopp används som standard utanför kafé eller restaurang.
Tillstånd ska sökas hos Göteborgs Stad.Senast uppdaterad 2018-04-16