3KB Blomsterurnor

Placering av blomsterurnor

Blomsterurnor används huvudsakligen som utsmyckning under sommarhalvåret, men bör även användas i en större utsträckning under höst och speciellt vårsäsongen.

Blomsterurnorna bör placeras vid sittplatser eller i grupper för att höja upplevelsevärdet och förstärka rumsbildningen. I parker placeras de med fördel på en hårdgjord yta. I särskilda fall kan urnor även användas som trafikhinder istället för pollare.

Val av blomsterurnor

Eftersom målet är att kunna följa förändringen på blomsterutsmyckningens utseende under hela säsongen och delge Göteborgarna ett bra urval av arter och sorter, så är det viktigt att urnorna är så diskreta som möjligt så att de inte förtar planteringen. Under vissa säsonger får även blomsterutsmyckningarna särskilda teman som t.ex. VM och EM i friidrott som urnorna måste komplettera.

Utformning och val av blomsterurnor specifikt för stadstyp

Se respektive stadstyp.Senast uppdaterad 2018-04-16