3KB2 Blomsterurnor - Stenstaden

Det är två typer av blomsterurnor som främst bör användas i Stenstaden. De mer solida gjutjärnsurnorna bör användas på öppna, centrala platser där en högre kosstnad kan motiveras och urnans uformning är av större vikt. De enklare glasfiberurnorna kan däremot användas där en större och längre blomsterprakt är att föredra. En fördel med glasfiberurnorna är att de är stapelbara och lätta att fylla och tömma, vilket underlättar hantering både vid planteringsarbeten och transport.

Vid få specifika platser kan valet av blomsterurna även utgå ifrån platsens egna karaktär. Exempel är Avenyn där en piedestalvariant används.

   


 Senast uppdaterad 2018-04-16