3KB3 Blomsterurnor - Inom Vallgraven

Det är två typer av blomsterurnor som främst bör användas i Stenstaden. De mer solida gjutjärnsurnorna bör användas på öppna, centrala platser där en högre kosstnad kan motiveras och urnans uformning är av större vikt. De enklare glasfiberurnorna kan däremot användas där en större och längre blomsterprakt är att föredra. En fördel med glasfiberurnorna är att de är stapelbara och lätta att fylla och tömma, vilket underlättar hantering både vid planteringsarbeten och transport.

Vid få specifika platser kan valet av blomsterurna även utgå ifrån platsens karaktär. Exempel är Operaplatsen där en blomsterlåda i cortenstål används, Gustaf Adolfs torg där grönmålade tråg ramar in platsen samt vissa broar där blomsterlådor hänger från räcken.
  

 
 Senast uppdaterad 2018-04-16