3KB4 Blomsterurnor - Övriga centrala staden

De följande två typerna av blomsterurnor bör främst användas i ”Övriga centrala staden”. De mer solida betongurnorna bör användas på öppna, moderna platser där urnas utformning är av större vikt. De enklare glasfiberurnorna kan däremot användas där en större och längre blomsterprakt är att föredra. En fördel med glasfiberurnorna är att de är stapelbara, lätta att fylla och tömma vilket underlättar hantering både vid planteringsarbeten och transport.
 
   

 
 Senast uppdaterad 2018-04-16