3KD Cykelparkering

Cykelparkeringar bör placeras:

  • längs primära gångstråk, vid korsningar och mötesplatser,
  • i möbleringszoner i anslutning till cykelbanor.

Cykelparkeringar bör utformas med:

  • stabil och ren design,
  • bra låsmöjligheter,
  • kontrastmarkering eller avgränsning mot omgivande ytor.

Cykelpollare används där det är av vikt att ytan inte uppfattas avskärmad.
Cykelbågen används det är av vikt att cyklarna placeras på ett visst sätt.

Se mer under respektive stadstyp samt under Cykelparkering (2IA).

 Senast uppdaterad 2018-04-16