3KD1 Cykelparkering - Haga

Generellt bör följande typ av cykelpollare eller cykelställ användas i Haga. Cykelpollaren används huvudsakligen på öppna torgytor och i möbleringszoner där det är av vikt att ytan inte uppfattas avskärmad i synnerhet när endast ett fåtal cyklar är parkerade. Cykelpollarna bör placeras minst 1 meter isär för att göra det möjligt att lätt parkera cyklar på båda sidorna om pollaren.

Cykelbågen används där det är av större vikt att cyklarna placeras på ett
visst sätt, till exempel längs husfasader.
   


  Senast uppdaterad 2018-04-16