3KD2 Cykelparkering - Stenstaden

Generellt bör följande typ av cykelpollare eller cykelställ användas i Stenstaden. Cykelpollaren används huvudsakligen på öppna torgytor och i möbleringszoner där det är av vikt att ytan inte uppfattas avskärmad i synnerhet när endast ett fåtal cyklar är parkerade. Cykelpollarna bör placeras minst 1 meter isär för att göra det möjligt att lätt parkera cyklar på båda sidorna om pollaren.

Cykelbågen används där det är av större vikt att cyklarna placeras på ett visst sätt, till exempel längs kanalen. Cykelbågen kan även kombineras med ett tak där cyklar förväntas stå under en längre period som till exempel vid kollektivtrafikknutpunkter för att skydda dem från regn.

    

 Senast uppdaterad 2018-04-16