3KE4 Papperskorgar - Övriga centrala staden

Generellt bör en stor, grå papperskorg av ”Göteborgsmodellen” användas på gator, torg och i parker i ”Övriga centrala staden”. Det finns dock platser undantagna från denna regel som till exempel platser med stark historisk förankring eller platser där ett helt designprogram för möbleringen tas fram för att stärka områdets karaktär. Senast uppdaterad 2018-04-16