3KF Planteringsskydd

Planteringsskydd och uppbindningsstöd

Planteringsskydd används för nyplanteringar av träd, buskar och gräs men även vid redan etablerade planteringar för att skydda mot ned¬trampning och påkörning och för att hindra cyklister att ta genvägar. Höga stamskydd och markgaller i metall bör som regel inte användas eftersom de samlar skräp och är svåra att underhålla.

Träd som planteras ska ha uppbindningsstöd under trädets etableringstid, som normalt är tre år. Uppbindningsstöden utförs med trästörar och ritningar på dessa finns i Stadens tekniska handbok.

Placering av planteringsskydd

Planteringsskydd bör placeras så att de inte medför en risk att snubbla utan är naturliga avgränsningar som kan underlätta orientering för synsvaga och personer med andra orienteringssvårigheter.

Utformning och val av planteringsskydd

För utformning och val av planteringsskydd se respektive stadstyp.Senast uppdaterad 2018-04-16