3KF2 Planteringsskydd - Stenstaden

Planteringsskydden bör vara av ett robust, men samtidigt elegant formspråk som ger en klassisk inramning till planteringar i stadsmiljö. Generellt bör de följande två typerna av planteringsskydd användas.

Rabattskydden bör vara av uttryck som kompletterar områdets övriga möblemang och har en relativt låg höjd på cirka 30 cm.

Trädskydden bör vara av en kraftig konstruktion som kan motstå påkörning utan att deformeras. De bör ha en något högre höjd på cirka 45 cm och en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS mellan skyddet och den omgivande beläggningen.
   


 Senast uppdaterad 2018-04-16