3KG Pollare

Placering

Eftersom pollare kan utgöra ett hinder eller innebära en skaderisk för personer med nedsatt orienteringsförmåga, så bör de användas med eftertänksamhet. Pollare kan exempelvis placeras där det är nödvändigt för att avgränsa ett område eller dela upp trafikantgrupper och då måste fritt passagemått vara minst 1 meter. De skall sättas upp med c/c 1,5 meter och i rät vinkel, i förhållande till vägen.

Se mer om placering av pollare under respektive stadstyp.

Utformning och val av pollare

Pollare ska kontrastmarkeras enligt Kontrastmarkering (3CD).

Vid placering av pollare i anslutning till cykelbana, se Gång- och cykelbana (3DB).
 
För utformning och val av pollare se respektive stadstyp.Senast uppdaterad 2018-04-16