3KG1 Pollare -  Haga

Generellt bör följande granitpollare användas på Hagas stenbelagda torg. Undantag är påkörbara pollare i gummi som kan användas för att markera parkeringsplatser för rörelsehindrade med särskilt tillstånd och låsbara/nedsänkbara pollare som kan användas för tillfällig tillgänglighet till icketrafikala ytor.

För att undvika att granitpollaren utgör ett hinder så bör de markeras tydligt, till exempel genom färg- och materialkontrast och genom extra belysning. En ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS mellan pollaren och omgivande markbeläggning bör vara en utgångspunkt. Senast uppdaterad 2018-04-16