3KG2 Pollare - Stenstaden

Generellt bör de följande tre typerna av pollare användas i Stenstaden. Undantag är påkörbara pollare i gummi som kan användas i samband med övergångsställen och låsbara/nedsänkbara pollare som kan användas för tillfällig tillgänglighet till icketrafikala ytor.

Granitpollaren bör användas främst vid kajer och stenbelagda torg. Den smala stålpollaren bör användas främst i smala gaturum och i parker, medan den breda stålpollaren kan används i större gaturum som ett alternativ till granitpollaren för att tillgodose tillgänglighetskrav.
   

 Senast uppdaterad 2018-04-16