3KG3 Pollare - Inom Vallgraven

Generellt bör de följande tre typerna av pollare användas inom Vallgraven. Undantag är påkörbara pollare i gummi som kan användas i samband med övergångsställen och låsbara/nedsänkbara pollare som kan användas för tillfällig tillgänglighet till icketrafikala ytor.

Granitpollaren bör användas främst vid kajer och stenbelagda torg. Den smala stålpollaren bör användas främst i smala gaturum och i parker, medan den breda stålpollaren kan används i större torgmiljöer som ett alternativ till granitpollaren för att tillgodose tillgänglighetskrav.




   

 



Senast uppdaterad 2018-04-16