3KG4 Pollare - Övriga centrala staden

Generellt bör de följande tre typerna av pollare användas i Övriga centrala staden. Undantag är påkörbara pollare i gummi som kan användas i samband med övergångsställen och låsbara/nedsänkbara pollare som kan användas för tillfällig tillgänglighet till icketrafikala ytor.

Granitpollaren bör användas främst vid kajer och histriska miljöer. Den smala stålpollaren bör användas främst i smala gaturum och i parker, medan den breda stålpollaren kan används i större gaturum som ett alternativ till granitpollaren för att tillgodose tillgänglighetskrav.
 Senast uppdaterad 2018-04-16