3KH Räcken och staket

Räcken har flera funktioner i gatumiljön. De används som skydd mellan oskyddade trafikanter och biltrafik men de har också en funktion som vilostöd och riktningsvisare. Läs mer om Räcke/ledstång (3CC) under Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Placering av räcken och staket

Placering av räcken och staket illustreras under respektive stadstyp.

Vid placering av räcken och staket i anslutning till cykelbana, se Gång- och cykelbana (3DB).

Utformning och val av räcken

Val av formspråk illusteras inom respektive stadstyp.

Skyddsräcke utformas enligt kapitel Gångbaneräcke (12MB). Vid friliggande ramp i terräng ordnas minst 40 mm högt avåkningsskydd för rullstol längs räckets hela längd.Senast uppdaterad 2018-04-16