3KH1 Räcken och staket - Haga

Staket är platsspecifika i Haga.

Räcken placeras för att avgränsa höjdskillnader.

Ledstänger placeras på båda sidor av trappor och ramper.

Ledstänger utformas ergonomiskt med:

  • minst 300mm avslut förbi ramp eller trappa,
  • 0,90m hög ergonomiskt överliggare,
  • 0,70m hög mittföljare,
  • ljushetskontrast gentemot omgivande ytor.

Gjutjärnsräcke används som standard.
Staket vid Soldatens lekplats

 


Senast uppdaterad 2018-04-16