3KH2 Räcken och staket - Stenstaden

Staket är platsspecifika i Stenstaden.

Räcken placeras för att avgränsa höjdskillnader.

Ledstänger placeras på båda sidor av trappor och ramper.

Ledstänger utformas ergonomiskt med:

  • minst 300mm avslut förbi ramp eller trappa,
  • 0,90m hög ergonomiskt överliggare,
  • 0,70m hög mittföljare,
  • ljushetskontrast gentemot omgivande ytor.

Gjutjärnsräcke används som standard.

Granitpollare och kätting används i historiska miljöer i mån av plats.

Ledstång vid Oscar Fredriks kyrkaSenast uppdaterad 2018-04-16