3KH3 Räcken och staket - inom Vallgraven

Staket är platsspecifika inom Vallgraven.

Räcken placeras för att avgränsa höjdskillader.

Ledstänger placeras på båda sidor av trappor och ramper.

Ledstänger utformas ergonomiskt med:

  • minst 300mm avslut förbi ramp eller trappa,
  • 0,90m hög ergonomiskt överliggare,
  • 0,70m hög mittföljare,
  • ljushetskontrast gentemot omgivande ytor.

Stålräcke används som standard.

Granitpollare och kätting eller gjutjärnsräcke används utmed kajer och i historiska miljöer.

    


Granitpollare med kätting och gjutjärnsräcke vid Lilla torgetSenast uppdaterad 2018-04-16