3KH4 Räcken och staket - Övriga centrala staden

Staket är platsspecifika i Övriga Centrala Staden.

Räcken placeras för att avgränsa höjdskillader.

Ledstänger placeras på båda sidor av trappor och ramper.

  • Ledstänger utformas ergonomiskt med:
  • minst 300mm avslut förbi ramp eller trappa,
  • 0,90m hög ergonomiskt överliggare,
  • 0,70m hög mittföljare,
  • ljushetskontrast gentemot omgivande ytor.

Rörräcke används som standard.

Rörräcke längs ramp ner till Frölunda torgs spårvagnshållplatsSenast uppdaterad 2018-04-16