3KJ Soffor

Placering

Det är viktigt att kunna erbjuda sittplatser eftersom personer med svårt att röra sig kan vara helt beroende av möjligheten att sätta sig och vila för att kunna förflytta sig en viss sträcka. Beroende av var i staden bör sittplats placeras på olika avstånd, se respektive stadstyp. Antalet soffor vid varje plats bör bedömas utifrån hur attraktiv platsen är och hur frekventerat stråket är. Ur tillgänglighetssynpunkt kan ett riktmått vara cirka 25 meter.

Sittplatserna bör vara placerade på hårdgjord yta utanför gångvägen där lutningen är högst 1:50. Bredvid sittplatsen bör det finnas en plats för person i rullstol, rollator eller barnvagn som är minst 1 meter bred. 

Vid separerad gång- och cykelbana placeras soffan på gångbanesidan.

Hur sofforna bör placeras i parkmiljö, gatumiljö eller på torgytor illustreras under respektive stadstyp.

Utformning och val av soffor

Generellt bör stadiga soffor med rygg- och armstöd användas där sitthöjden är 0,45 - 0,5 meter och armstöden är greppvänliga, når förbi sittytans framkant och är 0,7 meter höga. Tvärslå mellan soffans framben bör inte finnas eftersom fötterna ska kunna placeras under sittytan inför uppresning. Om möjligt så bör soffor vara fast förankrade ovan mark eftersom det underlättar efterjusteringar och eventuell flyttning.
Målade sittbrädor och ryggstöd bör användas som standard, undantag är platser där högre kvalitet kan motiveras. Av miljö- och etiska skäl så bör tropiska träslag för undvikas. I miljöer som är extremt utsatta eller där omgivande gestaltning bygger på att tropiska träslag används kan dock detta frångås. I sådana fall ska virket komma från en miljögodkänd odling (FSC-märkt). Tryckimpregnerat virke bör ej användas. Virkesdimensioner bör vara minst 40mm för att motstå vandalism och kunna slipas vid behov. När det gäller färg är förnyelsebara ingredienser att föredra framför syntetiska.
Val av formspråk inom respektive stadstyp.


 
Se även Park- och Naturförvaltningens rapport ”Soffor i park och natur” till höger.Senast uppdaterad 2018-04-16