3KJ1 Soffor - Haga

Generellt bör följande ”sparsmakad soffa” användas på torg och i parker i Haga. Undantag är platser av en specifik historisk karaktär som Pehr Eriksons Plats där en konstnärlig bänk används, eller lekparker som till exempel Soldaten där mer moderna soffor och bänkar kan komplettera lekplatsens livfulla karaktär.

Senast uppdaterad 2018-04-16