3KJ2 Soffor - Stenstaden

Soffor inom Stenstaden kan ta tre olika uttryck. Generellt bör soffor på gator och torg i Vasastaden, Linnéstaden, Annedal och Heden vara av ett klassiskt formspråk som kompletterar den eleganta och något strama bebyggelsen, medan enklare soffor av alltjämt klassisk stil platsar bättre på Långgatorna, i Landala och Johanneberg. Parkerna inom stenstaden står i kontrast till gator och torg både vad det gäller utformning och markmaterial. Den mjuka parkkaraktären ska avspeglas i valet av möbler och sofforna bör ha två ben och vara av ett rundat, klassiskt formspråk. Vissa parker kan dock särskiljas och få sin egen möblering, ett exempel är Trädgårdsföreningen.

 
   Senast uppdaterad 2018-04-16