3KJ3 Soffor - Inom Vallgraven

Generellt bör följande ”tidlös” soffa användas på gator, torg och i parker inom Vallgraven. Undantag är platser av en specifik historisk karaktär som Gustaf Adolfs Torg, Brunnsparken och Domkyrkoplan, där en soffa av ett visst tidstypiskt uttryck lämpar sig bättre, eller moderna platser som Esperantoplatsen, Kanaltorget och västra sidan av Kungsportsplatsen där mer enkla, moderna soffor och bänkar bättre kompletterar platsernas karaktär. Senast uppdaterad 2018-04-16