3KL Träd

Utformningskriterier sker i samråd med park- och naturförvaltningen.

För placering av träd i anslutning till gång- och cykelbana, se Gång- och cykelbana (3DB).Senast uppdaterad 2018-04-16