3KM Uteserveringar

Uteserveringen måste avgränsas med material som gestaltningsmässigt passar in i stadsbilden. Tänk på tillgängligheten och säkerheten till och på uteserveringen.

Vanligtvis är uteserveringar tillåtna under tiden 1 april till 31 oktober. Grundregeln enligt nationella tillgänglighetsföreskrifter är att det ska finnas ett fritt mått på minst 2 meter för fotgängare. På befintliga gator är detta tyvärr ofta svårt att uppnå och avsteg ner till 1,5 meter kan accepteras. Mer än halva gångbanebredden får aldrig användas. För gator med höga gångtrafikströmmar bör minst 2 meters fritt utrymme krävas även på befintliga gator. Tänk på att parkeringsautomater, pollare, skyltar mm inkräktar på det fria måttet. Uteserveringens längd påverkar också framkomligheten och känslan av platsen. Fotgängarnas framkomlighet måste prioriteras högst.

För de uteserveringar som är permanenta under hela året gäller att det fria måttet är 2,5 meter, för att det ska vara möjligt att snöröja. Där gångbanan är försedd med värmeslingor gäller därför samma mått som under perioden 1 april till 31 oktober. 

Det finns vissa gator i staden, så som Avenyn, där det finns speciella regler. Läs mer om uteserveringar i dokumentet "Göteborgs Uteserveringar, råd och regler" till höger sidan.Senast uppdaterad 2018-04-16