3LB1Kategorier

Nio kategorier har valts för att representera olika delar av stadsmiljön. Till de nio kategorierna finns ledord och bilder som på olika sätt ska visa de kvaliteter som ska tas särskild hänsyn till. Bilderna relaterar till platser där man kan hitta exempel på bra belysning och ska vara en inspirationskälla för hur man kan arbeta med ljuset i olika miljöer. Tanken är att visa god ljusdesign och visa de egenskaper som har lett till en bra miljö. Bilderna kan också vara underlag för diskussioner om utveckling och förbättring.

Kategorier:

LÄNK TILL KARTA OCH INFORMATION KRING DE GODA EXEMPLEN I STADEN PLANERAS.

 Senast uppdaterad 2018-04-16