3LB1.6 Knutpunkt och hållplats för kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är en viktig del av stadens transportsystem och det ska vara enkelt och kännas tryggt att ta bussen eller spårvagnen i Göteborg. Knutpunkter och hållplatser ska vara trygga och överskådliga, liksom transportsträckorna dit. De ska även ha en igenkänningseffekt så att det på avstånd går att se var de finns och hur man kommer dit. Anläggningen ska samtidigt vara väl anpassad och ta hänsyn till det övriga stadsrummet, exempelvis genom bländfritt ljus och med stora kontraster till omgivningen.

  
 

Trafiksäkerhet och orienterbarhet ska prioriteras. Samspelet mellan ljusreklam, ljus från väderskydd och övrig belysning måste beaktas. Det ska finnas goda möjligheter att orientera sig, ta in information om vart och hur man tar sig dit. Resenären ska tydligt kunna identifiera att det är en knutpunkt för kollektivtrafiken.

  
  

Oavsett ålder ska det vara smidigt att finna sin anknytning och genomföra byten. Hållplatser ska erbjuda en ljussättning som ger goda möjligheter att orientera sig och ta till sig information från exempelvis tidtabeller och hänvisningar samt se var gångöverfarter med mera finns. Ljuset ska bidra till att tydliggöra ytorna för de olika transportslagen för att minimera risken för olyckor. För mer detaljerad information se projekterings kapitel Kravspecifikation belysningsanläggning (12SA).

Tänk på:

  • Skyltar får inte skymma belysningen.
  • Anpassa belysningen så att det blir en naturlig övergång ljusmässigt till befintlig belysning i området. 
  • Vid pendelparkering ska gångväg mellan parkering och knutpunkt/hållplats vara väl belyst.
  • Styrning ska vara anpassad till befintliga system.
  • Belysning ska vara vandaltålig och lätt att klottersanera, IK-klass 10.
  • Elsäkerheten ska uppfyllas.
  • Stolpar och övrig belysning ska placeras så att liftbilar kan komma åt för underhåll.


Senast uppdaterad 2018-04-16