3LB1.9 Ljusreklam & skyltfönster

Ljusreklam är ett naturligt inslag i staden. God ljusreklam kan förstärka karaktären av byggnader och platser. I ”Skyltprogram för stadsrum i Göteborg” går det att läsa mer om vilka råd och regler som gäller för verksamhetsskyltar.
 
Ljusnivåerna på ljusreklam och skyltfönster ska vara anpassade till omgivningen då de är en del i uterummet. För höga ljusnivåer stör exempelvis trafikanternas möjlighet att uppfatta trafikmiljön rätt. Idag har staden mycket ljus från skyltfönster, portar, ljusreklam m.m. vilket kräver en restriktiv inställning när det gäller nya placeringar av ljusskyltar.

  
 

Det är viktigt att all belysning från reklamtavlor och skyltfönster kan ljusregleras för anpassning till omgivningsljuset, årstid och tid på dygnet.  Ljusskyltar ska inte bli ett dominerande inslag i stadsbilden. Skyltens ljussättning får inte blända eller dominera över annan belysning. Kontakt med butiks- eller annan skyltinnehavare öppnar för en dialog där onödig bländning från skyltfönster kan undvikas. Ljussättningen ska harmoniera med stadsrummet, kontrasterna mellan gatans ljus och skyltfönstret får inte blir för skarp. För ljusreklam och skyltfönster, se även ”Skyltprogram för stadsrum i Göteborg”.

Tänk på:

  • Elsäkerheten ska uppfyllas.
  • Vid ombyggnad av stadsrummet är det önskvärt att näringsidkare anpassar skyltfönsters belysning till den offentliga belysningen.
  • Kontrollera med leverantör av ljusreklam att skylten med hjälp av styrning kan anpassas till övrig belysning.
  • I områden med detaljplan krävs bygglov för att installera fasadbelysning m.m. (PBL 8 kap. 3§).


Senast uppdaterad 2018-04-16