3M Vägmärken och vägmarkering

Regler och föreskrifter

I Teknisk Handbok finns de tillämpningar av regler och skyltsättning som är specifika för Göteborgs Stad.

Förutom dessa anvisningar gäller i tillämpliga delar följande regler, förordningar, handböcker och författningar:

 • TrF, Trafikförordningen
 • VMF, Vägmärkesförordningen
 • VVFS 2007:305 
 • VVFS 2008:272
 • TSFS 2010:171
 • TSFS 2010:172, Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i Trafikverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar 
 • TrV ”Handbok vägmärken”, 2009:15
 • Parkeringshandboken, trafikkontoret - under Parkering (2ED) 
 • Krav för vägar och gators utformning, VGU
 • Råd för vägar och gators utformning, VGU
 • Vägar och gators utformning, VGU - exempelsamling vägmärken
 • Transportstyrelsen - vägmärken 

Ansvar

Väghållaren ansvarar för uppsättning och underhåll av vägmärken. (Undantag se VMF § 78 - 82)

Beslut

Vissa vägmärken kräver myndighetsbeslut av Trafiknämnd, Länsstyrelse eller Trafikverket för att kunna sättas upp. Vägvisningsmål anvisas av väghållaren. Se även Lagar och föreskrifter (2A).

Kostnadsansvar

Kostnaden för nya och förändrade trafikanordningar ska bäras av varje enskilt projekt

 Senast uppdaterad 2018-04-16