3MF Planer och handlingar

Här beskrivs tre närbesläktade men väldigt olika planer som redovisar; utrustning, vägmärken och vägmarkeringar.

  • Vägutrustningsplan - bygghandling för driftskedet
  • Trafikanordningsplan - handling för tillfälliga trafikanordningar under byggskedet
  • Trafikanordningskartan - karta som visar befintliga trafikanordningar i Göteborgs stad


Senast uppdaterad 2018-04-16