Drift och underhåll

Här finns de anvisningar som gäller för utförande av anläggningsprojekt på allmän platsmark i Göteborgs Stad.