Projektering

Här finns de anvisningar som gäller för projektering av anläggningsprojekt på allmän platsmark i Göteborgs Stad.