2AD1 Underlag kontaktlista

För genomgång senast vid projektgenomgång/startmöte.

 
AnmärkningKontaktperson
Teknisk dokumentation   -
tkdok@tk.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Granskning drift- och underhåll Gata, väglinjeförändringar/kantlinje -
tkdok@tk.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Granskning av miljöplan Miljöplaner -
tk-miljo@tk.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Granskning drift- och underhåll Arbetsområde -
upplatelse@tk.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Trafikföringsprincip Trafikkontorets representant för SAMKO -
tfp@tk.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Miljö   -
tk-miljo@tk.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Granskning utformning och konstruktion Trafikföringsprincip -
tfp@tk.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Fordonsflytt   -
tillstand@trafikkontoret.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
GIS kartverk Map-Info. Web-Gis. 3D-Gis Zeljko Simunovic
zeljko.simunovic@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 50
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Alstringstal   Andreas Almroth
andreas.almroth@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 92
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Trafikutformning   Annelie Svanberg
annelie.svanberg@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 87
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Parkering Lokala trafikföreskrifter, vägmärken, parkeringsreglering Antonia Fransson
antonia.fransson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 56
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Blomlådor   Carl Röynstrand
carl.roynstrand@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 38
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Bevakande projektledare Kontakt för överlämnandemöte efter utbyggnad av allmän platsmark av externa parter David Nilsson
david.nilsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 10
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Vägvisning   David Nordström
david.nordstrom@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 64
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Miljöhandläggare   Eva Mathsson
eva.mathsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 72
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Evenemang   Eva-Britt Andersén
eva-britt.andersen@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 78
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Avtal med fastighetsägare Armaturer, bc, kabelklamring mm Fredrik Johansson
fredrik.johansson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 4
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Vägutrustningskarta http://vu.tkgbg.se Fredrik Johansson
fredrik.johansson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 47
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Kommunala Samlingskartan www.samlingskartan.goteborg.se Fredrik Johansson
fredrik.johansson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 47
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Trafiksäkerhetsstatistik   Fredrik Larsson
fredrik.larsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 24
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Bevakande projektledare Kontakt för överlämnandemöte efter utbyggnad av allmän platsmark av externa parter Göran Höglund
per.goran.hoglund@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 11
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Upplåtelse allmän platsmark   Hans Angerfors
hans.angerfors@tk.goteborg.se
Tel: 031- 368 26 41
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Utförande
Brev och buntlådor   Hans Angerfors
hans.angerfors@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 41
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Utförande
Fotgängare   Helena Karlsson Haner
helena.karlsson.haner@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 26
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Styr och Ställ   Håkan Johansson
hakan.johansson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 41
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Granskning utformning och konstruktion Gata, framkomlighet och hållplatser. Delområde 1-4, 11, 13-14, 16 och 19-21. För områdesinformation se sid 3 i dokumentet "Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer" till höger på sidan Håkan Johansson
gatugranskning@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 41
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Driftstart Gatudrift inom Askim, Tynnered, Älvsborg, Angered, Kortedala/Bergsjön, Södra Skärgården, Norra Hisingen och Torslanda Håkan Johansson
hakan.johansson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 41
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Granskning utformning och konstruktion Spår, spårvägskonstruktion Håkan Karlén
hakan.karlen@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 78
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Spårkonstruktion   Håkan Karlén
hakan.karlen@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 78
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Belysning Driftansvarig centrum och nordost Ingemar Johansson
ingemar.johansson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 06
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Driftstart Trafiksignaler Ingemar Johansson
ingemar.johansson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 06
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Driftstart Belysning Ingemar Johansson
ingemar.johansson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 06
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Driftstart Likriktarstationer Ingemar Johansson
ingemar.johansson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 06
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Upphandling   Ingemar Larsson
ingemar.larsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 54
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Trafikutformning   Ing-Marie Alfredsson
ing-marie.alfredsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 80
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Pendelparkering   Jenny Ekeblad
jenny.ekeblad@tk.goteborg.se
Tel: 031-368 23 23
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Alstringstal   Johan Jerling
johan.jerling@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 26
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Trafikmängder   Johan Karmalm
johan.karmalm@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 67
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Trafikräkning   Johan Karmalm
johan.karmalm@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 67
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Trafikdata   Johan Karmalm
johan.karmalm@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 67
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Dagvatten   Johan Pihlgren
johan.pihlgren@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 17
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Klimatanpassning   Johan Pihlgren
johan.pihlgren@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 17
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Offentlig konst På allmän plats. 1%-regeln om konstnärlig utsmyckning Johan Sabel
johan.sabel@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 70
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Restider   Jon Angelbratt
jon.angelbratt@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 76
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Hastighet Referenshastighet Jonas Andersson
jonas.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 56
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Trafikutformning   Jonas Andersson
jonas.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 56
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
IT Alla förstudier eller projekt med koppling till IT. Signalsäkerhetsanläggningar. Växelstyrning, växelvärme och annat i samband med växelanläggning(banan) och dess samband med IT. Broar och dess koppling till IT. Jonas Löf
jonas.lof@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 35
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Vägarbeten   Jonas Malmryd
jonas.malmryd@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 74
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Driftstart Maritima konstruktioner, t.ex. kajer, flytbryggor, kanalmurar Jörgen Johansson
jorgen.johansson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 13
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Maritimt - färjelägen, farleder och kajer Kajer, flytbryggor, vattenvägar, farleder, frakttrafik södra skärgården, båtplatser, sjösäkerhetsanordningar, kanalmurar, färgeläge Jörgen Johansson
jorgen.johansson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 13
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Kollektivtrafik   Kajsa Högenå
kajsa.hogena@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 88
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Mobility management i byggskedet (MM)   Karin Sandstedt
karin.sandstedt@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 73
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Trafikutformning   Karin Westman
karin.westman@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 48
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Beläggning/asfalt Gatuunderhåll Kim Andersson
kim.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 86
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Granskning utformning och konstruktion Gata, yt- och vägtillbehör Kim Andersson
gatugranskning@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 86
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Granskning drift- och underhåll Gata, yt- och vägtillbehör Kim Andersson
gatugranskning@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 86
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Beläggning/markbetong   Kim Andersson
kim.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 86
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Driftstart Gatuunderhåll Kim Andersson
kim.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 86
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Byggnadsverk Bullervall, trummor med diameter < 2m, stödmurar med höjd < 1m Kim Andersson
kim.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 95
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Belysning Driftansvarig hisingen och sydväst Lars Ocklund
lars.ocklund@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 11
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Driftstart Belysning Lars Ocklund
lars.ocklund@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 11
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Driftstart Trafiksignaler Lars Ocklund
lars.ocklund@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 11
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Cykel   Lars-Erik Lundin
lars-erik.lundin@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 75
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Farthinder   Lars-Erik Lundin
lars-erik.lundin@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 75
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
ITS Framtidsplanering, Drift Lilia Bidar
lilia.bidar@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 42
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Miljöhandläggare   Lina Larsson
lina.larsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 71
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Mikrosimulering   Lina Svensson
lina.svensson@tk.goteborg.se
Tel: 031- 368 26 92
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Miljöhandläggare   Louise Engberg
louise.engberg@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 35
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Bullerskydd   Malin Ekstrand
malin.ekstrand@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 51
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Bullerutredning   Malin Ekstrand
malin.ekstrand@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 51
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Ljudmiljö   Malin Ekstrand
malin.ekstrand@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 51
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Byggnadsverk Bullerutredningar Malin Ekstrand
malin.ekstrand@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 51
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Cykel   Malin Månsson
malin.mansson@tk.goteborg.se
Tel: 031- 368 26 07
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Barnperspektivet   Malin Sunnemar
malin.sunnemar@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 73
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Jämställdhetsperspektivet   Malin Sunnemar
malin.sunnemar@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 73
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Sociala perspektivet   Malin Sunnemar
malin.sunnemar@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 73
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Klimatanpassning   Malin Östblom
malin.ostblom@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 43
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Miljöhandläggare   Maria Aronsson
maria.aronsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 98
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Luftföroreningar   Maria Aronsson
maria.aronsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 98
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Tidsbegränsade föreskrifter   Maria Cavdar
maria.cavdar@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 36
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Utförande
Parkeringsautomater   Maria Cavdar
maria.cavdar@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 36
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Hastighet Skyltad hastighet Martina Fahlcrantz
martina.fahlcrantz@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 53
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Vägutrustning   Martina Fahlcrantz
martina.fahlcrantz@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 63
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Vägmärken och vägmarkering   Martina Fahlcrantz
martina.fahlcrantz@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 63
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Blomlådor   Martina Fahlcrantz
martina.fahlcrantz@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 63
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Driftstart Spårväg Mats Larsson
mats.larsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 20
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Driftstart Tekniska system: oljeavskiljare, markvärme, cykelpumpar, hissar, rulltrappor Michael Rockström
mickael.rockstrom@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 71
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Byggnadsverk Bullerskyddsplank, bergsskärningar, stationsbyggnader, cykelparkeringsgarage Michael Rockström
mickael.rockstrom@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 71
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Driftstart Konstruktioner: bullerskyddsplank, bergsskärningar, stationsbyggnader, cykelparkeringsgarage Michael Rockström
mickael.rockstrom@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 71
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Byggnadsverk Göta Älvbron, broar, tunnlar, stödmurar, påldäck, ansvarig BaTMan Mikael Andersson
mikael.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 94
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Cykelpump   Mikael Andersson
mikael.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 94
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Driftstart Konstruktioner: broar, tunnlar, stödmurar, påldäck Mikael Andersson
mikael.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 94
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Driftstart Tekniska system (hissar, rulltrappor, markvärme, oljeavskiljare) Mikael Andersson
mikael.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 94
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Bullerskydd   Mikael Andersson
mikael.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 94
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Kommunikation   Mikael Reidal
mikael.reidal@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 37
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Trafiknytt   Mikael Reidal
trafiknytt@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 37
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Ta-planer Gatuspår och särskild banvall. Se ritning -21319 (Särskild banvall -gatuspår) Mimmi Mickelsen
mimmi.mickelsen@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 45
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Spårsäkerhet   Mimmi Mickelsen
mimmi.mickelsen@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 45
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Granskning utformning och konstruktion Spår, spårsäkerhet Mimmi Mickelsen
mimmi.mickelsen@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 45
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Starttillstånd Spårväg Mimmi Mickelsen
mimmi.mickelsen@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 45
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Planeringsledare spårsäkerhet   Mimmi Mickelsen
mimmi.mickelsen@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 45
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Miljöhandläggare   Märta Kaarle
marta.kaarle@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 87
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Väjningsregler   Namir Rauf
namir.rauf@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 27
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Alstringstal   Nina Galligani
nina.galligani@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 52
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Upphandling   Patrik Nolbeck
patrik.nolbeck@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 32
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Bevakande projektledare Kontakt för överlämnandemöte efter utbyggnad av allmän platsmark av externa parter Patrik Torp
patrik.torp@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 74
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Ta-planer Gata Peter Wassvik
peter.wassvik@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 01
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar   Peter Wassvik
peter.wassvik@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 01
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Starttillstånd Gata Peter Wassvik
peter.wassvik@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 01
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Utförande
Trafikutformning   Rose-Marie Sesar
rose-marie.sesar@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 38
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Vägutrustning   Rose-Marie Sesar
rose-marie.sesar@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 38
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Vägmärken och vägmarkering   Rose-Marie Sesar
rose-marie.sesar@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 38
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Farthinder   Rose-Marie Sesar
rose-marie.sesar@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 38
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Tillgänglighetsgranskning Trafikförslagsansvarige kallas till projmöten Rose-Marie Sesar
rose-marie.sesar@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 38
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Styr och Ställ   Sara Boije af Gennäs
sara.boije.af.gennas@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 84
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Vändplats   Sasson Marcusson
sasson.marcusson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 27
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Hinder   Sasson Marcusson
sasson.marcusson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 27
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Sikt i korsning   Sasson Marcusson
sasson.marcusson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 27
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Papperskorg typ Robin   Stefan Risedahl
stefan.risedahl@tk.goteborg.se
Tel: -
Mob: 031 - 368 23 55
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Stengården   Stefan Risedahl
stefan.risedahl@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 55
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Granskning utformning och konstruktion Gata, framkomlighet och hållplatser. Delområde 5-10, 12 och 17-18. För områdesinformation se sid 3 i dokumentet "Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer" till höger på sidan Stefan Risedahl
gatugranskning@tk.goteborg.se
Tel: -
Mob: 031 - 368 23 55
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Gaturenhållning   Stefan Risedahl
stefan.risedahl@tk.goteborg.se
Tel: -
Mob: 031 - 368 23 55
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Driftstart Gatudrift inom Lundby/Biskopsgården, Centrum, Örgryte/Härlanda, Majorna/Linné, Frölunda/Högsbo Stefan Risedahl
stefan.risedahl@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 55
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Trafiksäkerhet   Suzanne Andersson
suzanne.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031- 368 25 21
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
IT Alla förstudier eller projekt med koppling till IT. Signalsäkerhetsanläggningar. Växelstyrning, växelvärme och annat i samband med växelanläggning(banan) och dess samband med IT. Broar och dess koppling till IT. Sven Canerén
sven.caneren@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 34
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
TA-kartan   TA-kartan
ta-kartan@tk.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
TA-kartan   Tarja Rehnberg
tarja.rehnberg@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 31
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Upphandling   Torbjörn Vittfarne
torbjorn.vittfarne@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 97
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Trafikutformning   Viveca Karlsson
viveca.karlsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 91
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Spår anmälan utbildning   Annika Johansson
annika.johansson@atkinsglobal.com
Tel: 031 - 761 95 38
Mob: -
Org: Atkins
Utförande
Hållplatsutrustning   Tobias Lager
tobias.lager@atkinsglobal.com
Tel: 031 - 761 95 27
Mob: -
Org: Atkins
Projektering
Utförande
Riksreklam   Tobias Lager
tobias.lager@atkinsglobal.com
Tel: 031 - 761 95 27
Mob: -
Org: Atkins
Projektering
Styr- och övervakningssystem belysning   Bertil Åkerström
bertil.akerstrom@capelon.se
Tel: -
Mob: 072 - 156 03 00
Org: Capelon AB
Utförande
Belysning systemförvaltare   Pierre Staag
pierre.staag@capelon.se
Tel: 08 - 680 69 66
Mob: -
Org: Capelon AB
Projektering
Riksreklam   Margareta Hallander
margareta.hallander@clearchannel.se
Tel: -
Mob: 073 - 944 11 56
Org: Clear Channel Sverige AB
Projektering
Utförande
Återvinningsstationer Avser hämtning med kranbil -
goteborg@ftiab.se
Tel: -
Mob: 0200 - 88 03 10
Org: Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI)
Utförande
Starttillstånd Samråd - I eller i farlig närhet av spårväg. Ange ärende "Samråd". Samråd behandlas helgfria vardagar kl 07.00 - 16.00 -
samrad@sparvagen.goteborg.se
Tel: 031 - 732 12 12
Mob: -
Org: GS Spårvagn AB
Utförande
Ledningsägare Följebrev adresseras till respektive ledningsslag; fjärrvärme, fjärrkyla, el, gas, opto -
diariet@goteborgenergi.se
Tel: -
Mob: -
Org: Göteborg Energi
Projektering
Trafikinformation Göteborg Stads kontaktcenter Göteborg Stads kontaktcenter
goteborg@goteborg.se
Tel: 031- 365 00 00
Mob: -
Org: Göteborg Stads kontaktcenter
Utförande
Spår utbildningsledare Utbildning, innehåll, praktik, kostnad Benny Johansson
benny.johansson@sparvagen.goteborg.se
Tel: 031 - 732 10 13
Mob: 0707 - 80 99 12
Org: Göteborgs Spårvägar AB
Utförande
Anläggningsregister Anläggningsregistret är gamla Bandatabasen Christopher Lindqvist
christopher.lindqvist@sparvagen.goteborg.se
Tel: 031 - 732 79 07
Mob: 0706 - 33 36 52
Org: Göteborgs Spårvägar AB
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Granskning drift- och underhåll Spårvägskonstruktion Jörgen Höjer
jorgen.hojer@sparvagen.goteborg.se
Tel: 031 - 732 12 41
Mob: 0767 - 80 99 34
Org: Göteborgs Spårvägar AB
Projektering
Spårgående arbetsfordon besiktning   Özcan Yilmaz
ozcan.yilmaz@sparvagen.goteborg.se
Tel: 031 - 732 79 45
Mob: -
Org: Göteborgs Spårvägar AB
Utförande
Miljörevisor Fordon, arbetsmaskiner, bränslen och hydraloljor Christine Jansson
christine.jansson@gsl.goteborg.se
Tel: -
Mob: 0706 - 10 15 37
Org: Göteborgs Stads Leasing
Utförande
Fornlämningar   Else-Britt Filipsson
else-britt.filipsson@kultur.goteborg.se
Tel: 031 - 368 36 39
Mob: -
Org: Göteborgs Stadsmuseum
Projektering
Granskning drift- och underhåll Belysning, granskningsområden: Hisingen och sydväst med gräns i Linnégatan, se dokumentet "Gräns drift- och underhållsgranskning av belysning" till höger på sidan Bengt Ekdahl
be@byl.se
Tel: -
Mob: 070 - 631 32 16
Org: Konsult TK
Projektering
Granskning utformning och konstruktion Belysning, granskningsområden: Hisingen och sydväst med gräns i Linnégatan, se dokumentet "Gräns drift- och underhållsgranskning av belysning" till höger på sidan Bengt Ekdahl
be@byl.se
Tel: -
Mob: 070 - 631 32 16
Org: Konsult TK
Projektering
Granskning drift- och underhåll Trafiksignaler Bengt Ekdahl
be@byl.se
Tel: -
Mob: 070 - 631 32 16
Org: Konsult TK
Projektering
Trafiksignaler   Bengt Halling
bengt.halling@trafikkontoret.goteborg.se
Tel: -
Mob: 0766 - 49 95 15
Org: Konsult TK
Planering
Granskning utformning och konstruktion Likriktarstationer för spårväg Bertil Dahlgren
bertil@bdjarnvagskonsult.se
Tel: -
Mob: 0705 - 32 52 17
Org: Konsult TK
Projektering
Granskning drift- och underhåll Belysning. Granskningsområden: centrum och nordost med gräns i Linnégatan, se dokumentet drift- och underhållsgranskning av belysning" till höger på sidan Erik Larsson
erik.larsson@nektab.se
Tel: -
Mob: 076 - 782 06 41
Org: Konsult TK
Projektering
Granskning utformning och konstruktion Belysning. Granskningsområden: centrum och nordost med gräns i Linnégatan, se dokumentet "Gräns drift och underhållsgranskning av belysning" till höger på sidan Erik Larsson
erik.larsson@nektab.se
Tel: -
Mob: 076 - 782 06 41
Org: Konsult TK
Projektering
Beläggning/asfalt Beläggningsprogram. Uppgifter om tjärasfalt Fredric Strandh
fredric.strandh@norconsult.com
Tel: -
Mob: 0730 - 79 50 55
Org: Konsult TK
Projektering
Granskning vägutrustning Granskning och besiktning Johanna Pellny
johanna.pellny@afconsult.com
Tel: -
Mob: 010-50 54 711
Org: Konsult TK
Projektering
Utförande
Vägmärken och vägmarkering   Johanna Pellny
johanna.pellny@afconsult.com
Tel: -
Mob: 010 - 50 54 711
Org: Konsult TK
Planering
Vägutrustning   Johanna Pellny
johanna.pellny@afconsult.com.se
Tel: -
Mob: 010 - 50 54 711
Org: Konsult TK
Planering
Projektering
Hushållsavfall Avser hämtning med sopbil -
kundsamordnare@kov.goteborg.se
Tel: 031 - 365 00 00
Mob: -
Org: Kretslopp och vatten
Projektering
Utförande
Ledningsägare Remiss granskningshandling -
lagesremisser@kov.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Kretslopp och vatten
Projektering
Återvinningsstationer Avser hämtning med kranbil Carin Kvillborn
carin.kvillborn@kov.goteborg.se
Tel: 031 - 368 73 54
Mob: -
Org: Kretslopp och vatten
Projektering
Inmätning av Kretslopp och vattens anläggning   Christian Brinkenberg
christian.brinkenberg@kov.goteborg.se
Tel: 031 - 368 70 38
Mob: -
Org: Kretslopp och vatten
Projektering
Utförande
Ledningsägare För att få namnet på en kontaktperson mejla info om projektet. Kretslopp och vatten
kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Kretslopp och vatten
Projektering
Lokalförvaltningen Projektfrågor Stefan Ziegler
stefan.ziegler@lf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 07 61
Mob: 0706-92 20 83
Org: Lokalförvaltningen (LF)
Planering
Projektering
Lokalförvaltningen Drift- och underhållsfrågor Stellan Olsson
stellan.olsson@lf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 05 31
Mob: 0705-55 26 30
Org: Lokalförvaltningen (LF)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Belysningskartan Delområde 8-15 Thomas Nihlén
belysning@nihlenelmontage.se
Tel: -
Mob: 0705 - 49 50 99
Org: Nihlén Elmontage
Projektering
Belysningskartan Delområde 16-21 Joakim Wykman
joakim.wykman@one-nordic.se
Tel: -
Mob: 0709 - 31 24 60
Org: ONE Nordic
Projektering
Parkering P-bolaget Parkeringsautomater Albert Shehu
albert.shehu@p-bolaget.goteborg.se
Tel: 031 - 774 37 27
Mob: -
Org: Parkeringsbolaget
Planering
Projektering
Parkering P-bolaget Parkeringsområden och P-in Elisabeth Nilsson
elisabeth.nilsson@p-bolaget.goteborg.se
Tel: 031 - 774 37 70
Mob: -
Org: Parkeringsbolaget
Planering
Projektering
Parkering P-bolaget Parkeringsautomater Johan Emanuelsson
johan.emanuelsson@p-bolaget.goteborg.se
Tel: 031 - 774 37 82
Mob: 0730 - 49 90 38
Org: Parkeringsbolaget
Planering
Projektering
Parkering P-bolaget Parkeringsautomater Sajad Shahbazi
sajad.shahbazi@p-bolaget.goteborg.se
Tel: 031 - 774 37 23
Mob: -
Org: Parkeringsbolaget
Planering
Projektering
Ledningsägare   -
parkonatur@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 57 00
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Projektering
Granskning drift- och underhåll Gata, grönt -
parkvard@ponf.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Projektering
Markvärme Vid akuta fel på markvärme i gatumark -
funken.centrum@ponf.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Utförande
Biotopskydd, artskydd Trädrader, rödlistade arter mm Camilla Finsberg
camilla.finsberg@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 58 84
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Planering
Biotopskydd, artskydd Trädrader, rödlistade arter mm Emil Nilsson
emil.nilsson@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 58 52
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Vattenvägar, vattenvård   Emil Nilsson
emil.nilsson@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 58 52
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Äng I gata, park och naturmark Göran Fransson
goran.fransson@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 58 70
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Drift och underhåll
Planering
Leksäkerhet   Hans Abbas
hans.abbas@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 57 65
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Planering
Projektering
Utegym/fitness Certifierad besiktningsman Hans Abbas
hans.abbas@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 57 65
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Planering
Projektering
Dagvatten Avser blågröna dagvattenlösningar Hans Lindqvist
hans.lindqvist@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 58 43
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Planering
Träd I gata och park - allmän platsmark Hans Lindqvist
hans.lindqvist@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 58 43
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Offentlig konst På allmän plats Ingmar Leander
ingmar.leander@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 58 06
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Papperskorg typ Robin Intagning & Utplacering Karl-Åke Johansson
karl-ake.johansson@ponf.goteborg.se
Tel: -
Mob: 0728 - 55 45 52
Org: Ponf (Park och Natur)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Blomlådor Ansvar för stadens blomsterprogram Margaretha Håkansson
margaretha.hakansson@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 57 74
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Planering
Projektering
Ledningslägen Informeras vid jobb för TK. Övrigt kräver ansökan Mats Wersén
ledningslage@trafikkontoret.goteborg.se
Tel: 031 - 368 47 52
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Projektering
Stengården   Peter Bergstrand
peter.bergstrand@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 368 47 41
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Projektering
Utförande
Offentliga toaletter På allmän plats Shanhaz Hasan
shanhaz.hasan@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 58 87
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Fontän   Shanhaz Hasan
shanhaz.hasan@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 58 87
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Vattenvägar, vattenvård   Shanhaz Hasan
shanhaz.hasan@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 58 87
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Björnloka, jätteloka och parkslide Bekämpningssätt - även i jordmassor Trine Lise Andresen
trine.lise.andresen@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 59 61
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Brev och buntlådor Postnummer 414 50 - 414 83 David Jackson
david.trevorjackson@postnord.com
Tel: -
Mob: 0725 - 98 58 93
Org: PostNord
Projektering
Utförande
Brev och buntlådor Postnummer 412 00 - 412 99 Michael Bringestedt
michael.bringestedt@postnord.se
Tel: -
Mob: 010 - 436 20 21
Org: PostNord
Projektering
Utförande
Granskning drift- och underhåll Markvärme, hissar, oljeavskiljare och rulltrappor Thomas Lundgren
thomas.lundgren@questate.com
Tel: -
Mob: 0733 - 31 22 00
Org: Questate AB
Projektering
Räddningstjänsten   Bengt Holm
bengt.holm@rsgbg.se
Tel: 031 - 335 27 53
Mob: -
Org: Räddningstjänsten
Projektering
Utförande
Ledningsägare Remiss granskningshandling -
skanova-remisser-goteborg@skanova.se
Tel: -
Mob: -
Org: Skanova
Projektering
Spårgående arbetsfordon besiktning   Annelie Friberg Svenningsson
annelie.fribergsvenningsson@snclavalin.com
Tel: -
Mob: 010 - 168 13 20
Org: SNC Lavalin
Utförande
Grundkarta   -
kartor@sbk.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Stadsbyggnadskontoret (SBK)
Projektering
Geotekniska utredningar/geotekniska borrhål   -
geosupport@sbk.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Stadsbyggnadskontoret (SBK)
Projektering
Gatunamn och vägvisning Frågor om nya namn Adressgruppen
adresser@sbk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 17 01
Mob: -
Org: Stadsbyggnadskontoret (SBK)
Planering
Projektering
Trafiksignalkartan Delområde 1-6, 7 söder om Chalmerstunneln och 15-21. För områdesinformation se dokumentet "Funktionsområden Trafiksignal" till höger på sidan Dennis Andersson
dennis.andersson@swarco.com
Tel: -
Mob: 0767 - 66 82 53
Org: Swarco
Utförande
Trafiksignalkartan Delområde 1-6, 7 söder om Chalmerstunneln och 15-21. För områdesinformation se dokumentet "Funktionsområden Trafiksignal" till höger på sidan Thomas Andersson
thomas.andersson@swarco.com
Tel: -
Mob: 010 - 451 62 75
Org: Swarco
Projektering
Trafikinformation Trafik Göteborg Trafik Göteborg
trafikinformation.goteborg@trafikverket.se
Tel: 031-63 71 68
Mob: -
Org: Trafik Göteborg
Utförande
Belysningskartan Delområde 1-7 Göran Jansson
tk.forfragan@trafiksystem.com
Tel: 031 - 58 64 30
Mob: -
Org: Trafiksystem
Projektering
Trafiksignalkartan Delområde 7 norr om Chalmerstunneln och 8-14. För områdesinformation se dokumentet "Funktionsområden Trafiksignal" till höger på sidan Joakim Bävermalm
joakim.bavermalm@trafiksystem.com
Tel: 031 - 58 64 55
Mob: -
Org: Trafiksystem
Utförande
Trafiksignalkartan Delområde 7 norr om Chalmerstunneln och 8-14. För områdesinformation se dokumentet "Funktionsområden Trafiksignal" till höger på sidan Mats Söderlund
mats.soderlund@trafiksystem.com
Tel: 031 - 58 64 51
Mob: -
Org: Trafiksystem
Projektering
hydrogeologi Grundvattenfrågor och grundvattenrör. Avser projekt som ingår i Västlänken Bengt Ahlen
bengt.ahlen@trafikverket.se
Tel: -
Mob: 076 - 800 51 31
Org: Trafikverket
Planering
Projektering
Utförande
Kollektivtrafik Affärskoordinator Spårväg, tillförordnad Spårvägsomläggningar med tillhörande ersättningstrafik 24 dagars ledtid minimum Andreas Dahlgren
trafikomlaggning@vasttrafik.se
Tel: 010 - 43 45 927
Mob: -
Org: Västtrafik
Projektering
Utförande
Kollektivtrafik Vägtrafik omläggningar övriga regionen. Evenemang i övriga regionen Anna-Lena Lauritsen
annalena.lauritsen@vasttrafik.se
Tel: 031 - 62 92 25
Mob: -
Org: Västtrafik
Projektering
Utförande
Kollektivtrafik Tågtrafikomläggningar med tillhörande ersättningstrafik Carina Johansson
trafikomlaggning@vasttrafik.se
Tel: 031 - 62 92 69
Mob: -
Org: Västtrafik
Projektering
Utförande
Realtidsinformation Hållplatsskyltar med realtidsinformation Richard Fresk
richard.fresk@vasttrafik.se
Tel: 031 - 62 93 32
Mob: 0706 - 31 32 20
Org: Västtrafik
Projektering
Utförande
Kollektivtrafik Evenemang i Göteborg, Mölndal och Partille Sven-Erik Holta
sven-erik.holta@vasttrafik.se
Tel: 010 - 43 45 940
Mob: -
Org: Västtrafik
Projektering
Utförande
Kollektivtrafik Vägtrafikomläggningar Göteborg Mölndal Partille. Längre perspektiv mellan 2 år - 1 månad Tammo Oveissi
tammo.oveissi@vasttrafik.se
Tel: 031 - 62 91 48
Mob: -
Org: Västtrafik
Projektering
Utförande
Kollektivtrafik Vägtrafikomläggningar Göteborg Mölndal Partille (Operativt 1 månad - 5 dagar) Västtrafiks operativa trafiksamordning
trafiksamordning@vasttrafik.se
Tel: 031 - 732 12 14
Mob: -
Org: Västtrafik
Utförande
Nyckelregister För information kring nycklar tillhörande tk:s anläggningar kontakta nyckelregistret via mail -
nyckelregistertk@afconsult.com
Tel: -
Mob: -
Org: ÅF AB
Drift och underhåll
Utförande
Granskning utformning och konstruktion Vägutrustningsplan Johanna Pellny
johanna.pellny@afconsult.com
Tel: -
Mob: 010 - 50 54 711
Org: ÅF AB
Projektering
Klotter   Mattias Gustafsson
mattias.gustafsson@afconsult.com
Tel: -
Mob: 0725 - 53 23 02
Org: ÅF AB
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Byggnadsverk Broar och trummor med diameter > 2m, tunnlar, bullerskyddsplank, bergsskärningar, stödmurar med höjd> 1m, påldäck, maritima anläggningar se "Rutinbeskrivning BaTMan (kap 12AA). Begär ut BaTMan nr och namn på nya konstruktioner genom att maila förslagsritning inkl koordinater i systemet Sweref 99 TM (konstruktionens mittpunkt). -
batman@afconsult.com
Tel: -
Mob: -
Org: ÅF Infrastructure AB
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Granskning utformning och konstruktion Gata, tillgänglighet Agneta Muregård - Lapidus
agneta.lapidus.muregard@afconsult.com
Tel: 010 - 505 47 47
Mob: 0703 - 73 84 84
Org: ÅF Infrastructure AB
Projektering
Tillgänglighetsgranskning Trafikförslagsansvarige kallas till projmöten Agneta Muregård - Lapidus
agneta.lapidus.muregard@afconsult.com
Tel: 010 - 505 47 47
Mob: 0703 - 73 84 84
Org: ÅF Infrastructure AB
Projektering
Utförande
Granskning drift- och underhåll Byggnadsverk, konstruktioner Kjell Einarsson
kjell.einarsson@afconsult.com
Tel: -
Mob: 0705 - 29 09 35
Org: ÅF Infrastructure AB
Projektering
Granskning drift- och underhåll Klotter Mattias Gustafsson
klotter@afconsult.com
Tel: -
Mob: 0725 - 53 23 02
Org: ÅF Infrastructure AB
Projektering
 


 

Se även kontaktlistan över "Drift- och funktionsentreprenörer för trafikkontorets, park- och naturförvaltningens samt Västtrafiks anläggningar".