2AD1 Underlag kontaktlista

För genomgång senast vid projektgenomgång/startmöte.

 
AnmärkningKontaktperson
Teknisk dokumentation   -
tkdok@tk.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Granskning drift- och underhåll Gata, väglinjeförändringar/kantlinje -
tkdok@tk.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Granskning av miljöplan Miljöplaner -
tk-miljo@tk.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Miljö   -
tk-miljo@tk.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Fordonsflytt   -
tillstand@trafikkontoret.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
GIS kartverk Map-Info. Web-Gis. 3D-Gis Zeljko Simunovic
zeljko.simunovic@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 50
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Driftstart Konstruktioner Andreas Widell
andreas.widell@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 66
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Driftstart Tekniska system (hissar, rulltrappor, markvärme, oljeavskiljare) Andreas Widell
andreas.widell@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 66
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Byggnadsverk   Andreas Widell
andreas.widell@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 66
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Biljettautomater   Annie Bedö
annie.bedo@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 37
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Parkering Lokala trafikföreskrifter, vägmärken, parkeringsreglering Antonia Fransson
antonia.fransson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 56
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Granskning drift- och underhåll Arbetsområde Björn Jonasson
upplatelse@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 43
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Blomlådor   Carl Henriksson
carl.henriksson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 38
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Vägvisning   David Nordström
david.nordstrom@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 64
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Styr och Ställ   Erika Åkerblom
erika.akerblom@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 60
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Granskning utformning och konstruktion Gata, framkomlighet och hållplatser. Delområde 1-4, 11, 13-14, 16 och 19-21. För områdesinformation se sid 3 i dokumentet "Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer" till höger på sidan Erika Åkerblom
driftgranskning@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 60
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Driftstart Gatudrift Erika Åkerblom
erika.akerblom@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 60
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Miljöhandläggare   Eva Mathsson
eva.mathsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 72
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Mobility management i byggskedet (MM)   Eva Rhodin
eva.rhodin@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 22
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Evenemang   Eva-Britt Andersén
eva-britt.andersen@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 78
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Ta-planer Gata & Gatuspår. Se ritning -21319 (Särskild banvall -gatuspår) Fredrik Edström
fredrik.edstrom@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 78
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar   Fredrik Edström
fredrik.edstrom@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 78
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Starttillstånd Gata Fredrik Edström
fredrik.edstrom@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 78
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Utförande
Avtal med fastighetsägare Armaturer, bc, kabelklamring mm Fredrik Johansson
fredrik.johansson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 4
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Vägutrustningskarta http://vu.tkgbg.se Fredrik Johansson
fredrik.johansson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 47
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Kommunala Samlingskartan www.samlingskartan.goteborg.se Fredrik Johansson
fredrik.johansson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 47
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Upplåtelse allmän platsmark   Hans Angerfors
hans.angerfors@tk.goteborg.se
Tel: 031- 368 26 41
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Utförande
Brev och buntlådor   Hans Angerfors
hans.angerfors@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 41
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Utförande
Fotgängare   Helena Karlsson Haner
helena.karlsson.haner@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 26
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Granskning utformning och konstruktion Spår, spårvägskonstruktion Håkan Karlén
hakan.karlen@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 78
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Spårkonstruktion   Håkan Karlén
hakan.karlen@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 78
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Trafikmängder   Ingela Lundgren Sandberg
ingela.lundgren-sandberg@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 75
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Trafikräkning   Ingela Lundgren Sandberg
ingela.lundgren-sandberg@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 75
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Trafikdata   Ingela Lundgren Sandberg
ingela.lundgren-sandberg@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 75
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Belysning Driftansvarig centrum och nordost Ingemar Johansson
ingemar.johansson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 06
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Driftstart Trafiksignaler Ingemar Johansson
ingemar.johansson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 06
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Driftstart Belysning Ingemar Johansson
ingemar.johansson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 06
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Driftstart Likriktarstationer Ingemar Johansson
ingemar.johansson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 06
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Upphandling   Ingemar Larsson
ingemar.larsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 54
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Ta-planer Gata & Gatuspår. Se ritning -21319 (särskild banvall - gatuspår) Jenny Danielsson
jenny.danielsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 10
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar   Jenny Danielsson
jenny.danielsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 10
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Starttillstånd Gata Jenny Danielsson
jenny.danielsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 10
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Utförande
Trafikdata   Jenny Larsson
jenny.larsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 68
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Trafiksäkerhetsstatistik   Jenny Larsson
jenny.larsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 68
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Trafikmängder   Jenny Larsson
jenny.larsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 68
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Alstringstal   Johan Jerling
johan.jerling@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 26
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Dagvatten   Johan Pihlgren
johan.pihlgren@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 17
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Klimatanpassning   Johan Pihlgren
johan.pihlgren@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 17
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Restider   Jon Angelbratt
jon.angelbratt@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 76
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Hastighet Referenshastighet Jonas Andersson
jonas.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 56
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Trafikutformning   Jonas Khan
jonas.khan@trafikkontoret.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 31
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Tillgänglighetsgranskning Trafikförslagsansvarige kallas till projmöten Jonas Khan
jonas.khan@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 31
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
IT Alla förstudier eller projekt med koppling till IT. Signalsäkerhetsanläggningar. Växelstyrning, växelvärme och annat i samband med växelanläggning(banan) och dess samband med IT. Broar och dess koppling till IT. Jonas Löf
jonas.lof@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 35
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Hamnar, färjeläger och kajer   Jörgen Johansson
jorgen.johansson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 13
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Driftstart Kajer, färgelägen Jörgen Johansson
jorgen.johansson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 13
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Pendelparkering   Kajsa Högenå
kajsa.hogena@tk.goteborg.se
Tel: 031-368 26 88
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Kollektivtrafik   Kajsa Högenå
kajsa.hogena@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 88
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Beläggning/asfalt   Kim Andersson
kim.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 86
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Granskning utformning och konstruktion Gata, yt- och vägtillbehör Kim Andersson
gatugranskning@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 86
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Granskning drift- och underhåll Gata, yt- och vägtillbehör Kim Andersson
gatugranskning@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 86
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Beläggning/markbetong   Kim Andersson
kim.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 86
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Driftstart Gatuunderhåll Kim Andersson
kim.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 86
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Belysning Driftansvarig hisingen och sydväst Lars Ocklund
lars.ocklund@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 11
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Driftstart Belysning Lars Ocklund
lars.ocklund@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 11
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Driftstart Trafiksignaler Lars Ocklund
lars.ocklund@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 11
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Cykel   Lars-Erik Lundin
lars-erik.lundin@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 75
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Farthinder   Lars-Erik Lundin
lars-erik.lundin@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 75
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Offentlig konst På allmän plats. 1%-regeln om konstnärlig utsmyckning Lena Dübeck
lena.dubeck@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 12
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
ITS Framtidsplanering, Drift Lilia Bidar
lilia.bidar@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 42
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Miljöhandläggare   Lina Larsson
lina.larsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 71
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Mikrosimulering   Lina Svensson
lina.svensson@tk.goteborg.se
Tel: 031- 368 26 92
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Miljöhandläggare   Louise Engberg
louise.engberg@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 35
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Bullerskydd   Malin Ekstrand
malin.ekstrand@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 51
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Bullerutredning   Malin Ekstrand
malin.ekstrand@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 51
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Ljudmiljö   Malin Ekstrand
malin.ekstrand@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 51
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Cykel   Malin Månsson
malin.mansson@tk.goteborg.se
Tel: 031- 368 26 07
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Barnperspektivet   Malin Sunnemar
malin.sunnemar@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 73
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Jämställdhetsperspektivet   Malin Sunnemar
malin.sunnemar@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 73
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Sociala perspektivet   Malin Sunnemar
malin.sunnemar@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 73
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Klimatanpassning   Malin Östblom
malin.ostblom@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 43
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Miljöhandläggare   Maria Aronsson
maria.aronsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 98
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Luftföroreningar   Maria Aronsson
maria.aronsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 98
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Tidsbegränsade föreskrifter   Maria Cavdar
maria.cavdar@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 36
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Utförande
Driftstart Spårväg Mats Larsson
mats.larsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 20
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Byggnadsverk   Mikael Andersson
mikael.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 94
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Markvärme   Mikael Andersson
mikael.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 94
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Cykelpump   Mikael Andersson
mikael.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 94
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Driftstart Tekniska system (hissar, rulltrappor, markvärme, oljeavskiljare) Mikael Andersson
mikael.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 94
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Driftstart Konstruktioner Mikael Andersson
mikael.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 94
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Bullerskydd   Mikael Andersson
mikael.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 94
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Kommunikation   Mikael Reidal
mikael.reidal@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 37
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Trafiknytt   Mikael Reidal
trafiknytt@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 37
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Ta-planer Gatuspår och särskild banvall. Se ritning -21319 (Särskild banvall -gatuspår) Mimmi Mickelsen
mimmi.mickelsen@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 45
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Spårsäkerhet   Mimmi Mickelsen
mimmi.mickelsen@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 45
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Granskning utformning och konstruktion Spår, spårsäkerhet Mimmi Mickelsen
mimmi.mickelsen@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 45
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Starttillstånd Spårväg Mimmi Mickelsen
mimmi.mickelsen@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 45
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Planeringsledare för operativ säkerhet för arbete i spår   Mimmi Mickelsen
mimmi.mickelsen@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 45
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Utförande
Miljöhandläggare   Märta Kaarle
marta.kaarle@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 87
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Väjningsregler   Namir Rauf
namir.rauf@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 27
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Alstringstal   Nina Galligani
nina.galligani@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 52
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Upphandling   Patrik Nolbeck
patrik.nolbeck@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 32
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Bevakande projektledare Kontakt för överlämnandemöte efter utbyggnad av allmän platsmark av externa parter Patrik Torp
patrik.torp@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 23 74
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Trafikföringsprincip Trafikkontorets representant för SAMKO Peter Näslund
peter.naslund@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 09
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Granskning utformning och konstruktion Trafikföringsprincip Peter Näslund
peter.naslund@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 24 09
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Vägutrustning   Rose-Marie Sesar
rose-marie.sesar@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 38
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Projektering
Vägmärken och vägmarkering   Rose-Marie Sesar
rose-marie.sesar@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 38
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Farthinder   Rose-Marie Sesar
rose-marie.sesar@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 38
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Vägarbeten   Sandra Claesson
sandra.claesson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 50
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Vändplats   Sasson Marcusson
sasson.marcusson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 27
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Hinder   Sasson Marcusson
sasson.marcusson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 27
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Sikt i korsning   Sasson Marcusson
sasson.marcusson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 27
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Papperskorg typ Robin   Stefan Risedahl
stefan.risedahl@tk.goteborg.se
Tel: -
Mob: 0730 - 74 23 55
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Stengården   Stefan Risedahl
stefan.risedahl@tk.goteborg.se
Tel: 0730 - 74 23 55
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Utförande
Granskning utformning och konstruktion Gata, framkomlighet och hållplatser. Delområde 5-10, 12 och 17-18. För områdesinformation se sid 3 i dokumentet "Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer" till höger på sidan Stefan Risedahl
driftgranskning@tk.goteborg.se
Tel: -
Mob: 0730 - 74 23 55
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Gaturenhållning   Stefan Risedahl
stefan.risedahl@tk.goteborg.se
Tel: -
Mob: 0730 - 74 23 55
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Driftstart Gatudrift Stefan Risedahl
stefan.risedahl@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 36823 55
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
Trafiksäkerhet   Suzanne Andersson
suzanne.andersson@tk.goteborg.se
Tel: 031- 368 25 21
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
IT Alla förstudier eller projekt med koppling till IT. Signalsäkerhetsanläggningar. Växelstyrning, växelvärme och annat i samband med växelanläggning(banan) och dess samband med IT. Broar och dess koppling till IT. Sven Canerén
sven.caneren@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 25 34
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Projektering
TA-kartan   TA-kartan
ta-kartan@tk.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
TA-kartan   Tarja Rehnberg
tarja.rehnberg@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 31
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Upphandling   Torbjörn Vittfarne
torbjorn.vittfarne@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 97
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Trafikutformning   Viveca Karlsson
viveca.karlsson@tk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 26 91
Mob: -
Org: Trafikkontoret (TK)
Planering
Spår anmälan utbildning   Annika Johansson
annika.johansson@atkinsglobal.com
Tel: 031 - 761 95 38
Mob: -
Org: Atkins
Utförande
Hållplatsutrustning   Tobias Lager
tobias.lager@atkinsglobal.com
Tel: 031 - 761 95 27
Mob: -
Org: Atkins
Projektering
Utförande
Riksreklam   Tobias Lager
tobias.lager@atkinsglobal.com
Tel: 031 - 761 95 27
Mob: -
Org: Atkins
Projektering
Styr- och övervakningssystem belysning   Bertil Åkerström
bertil.akerstrom@capelon.se
Tel: -
Mob: 072 - 156 03 00
Org: Capelon AB
Utförande
Riksreklam   Margareta Hallander
margareta.hallander@clearchannel.se
Tel: 08 - 522 411 56
Mob: -
Org: Clear Channel Sverige AB
Projektering
Utförande
Återvinningsstationer Avser hämtning med kranbil -
goteborg@ftiab.se
Tel: -
Mob: 0200 - 88 03 10
Org: Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI)
Utförande
Starttillstånd Samråd - I eller i farlig närhet av spårväg. Ange ärende "Samråd". Samråd behandlas helgfria vardagar kl 07.00 - 16.00 -
samrad@sparvagen.goteborg.se
Tel: 031 - 732 12 12
Mob: -
Org: GS Spårvagn AB
Utförande
Spår utbildningsledare Utbildning, innehåll, praktik, kostnad Benny Johansson
benny.johansson@sparvagen.goteborg.se
Tel: 031 - 732 10 13
Mob: -
Org: GS Spårvagn AB
Utförande
Anläggningsregister Anläggningsregistret är gamla Bandatabasen Christopher Lindqvist
christopher.lindqvist@sparvagen.goteborg.se
Tel: 031 - 732 79 07
Mob: 0706 - 33 36 52
Org: GS Spårvagn AB
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Granskning drift- och underhåll Spårvägskonstruktion Jörgen Höjer
jorgen.hojer@sparvagen.goteborg.se
Tel: 031 - 732 12 41
Mob: 0767 - 80 99 34
Org: GS Spårvagn AB
Projektering
Ledningsägare Följebrev adresseras till respektive ledningsslag; fjärrvärme, fjärrkyla, el, gas, opto -
diariet@goteborgenergi.se
Tel: -
Mob: -
Org: Göteborg Energi
Projektering
Trafikinformation Göteborg Stads kontaktcenter Göteborg Stads kontaktcenter
goteborg@goteborg.se
Tel: 031- 365 00 00
Mob: -
Org: Göteborg Stads kontaktcenter
Utförande
Miljörevisor Fordon, arbetsmaskiner, bränslen och hydraloljor Christine Jansson
christine.jansson@gsl.goteborg.se
Tel: -
Mob: 0706 - 10 15 37
Org: Göteborgs Stads Leasing
Utförande
Fornlämningar   Else-Britt Filipsson
else-britt.filipsson@kultur.goteborg.se
Tel: 031 - 368 36 39
Mob: -
Org: Göteborgs Stadsmuseum
Projektering
Styr och Ställ   Carina Henriksson
carina.henriksson@jcdecaux.se
Tel: 031 - 779 18 81
Mob: -
Org: JCDecaux Sverige
Utförande
Granskning drift- och underhåll Belysning, granskningsområden: Hisingen och sydväst med gräns i Linnégatan, se dokumentet "Gräns drift- och underhållsgranskning av belysning" till höger på sidan Bengt Ekdahl
be@byl.se
Tel: -
Mob: 070 - 631 32 16
Org: Konsult TK
Projektering
Granskning utformning och konstruktion Belysning, granskningsområden: Hisingen och sydväst med gräns i Linnégatan, se dokumentet "Gräns drift- och underhållsgranskning av belysning" till höger på sidan Bengt Ekdahl
be@byl.se
Tel: -
Mob: 070 - 631 32 16
Org: Konsult TK
Projektering
Granskning drift- och underhåll Trafiksignaler Bengt Ekdahl
be@byl.se
Tel: -
Mob: 070 - 631 32 16
Org: Konsult TK
Projektering
Trafiksignaler   Bengt Halling
bengt.halling@trafikkontoret.goteborg.se
Tel: -
Mob: 0766 - 49 95 15
Org: Konsult TK
Planering
Projektering
Utförande
Granskning utformning och konstruktion Likriktarstationer för spårväg Bertil Dahlgren
bertil@bdjarnvagskonsult.se
Tel: -
Mob: 0705 - 32 52 17
Org: Konsult TK
Projektering
Granskning drift- och underhåll Belysning. Granskningsområden: centrum och nordost med gräns i Linnégatan, se dokumentet drift- och underhållsgranskning av belysning" till höger på sidan Erik Larsson
erik.larsson@nektab.se
Tel: -
Mob: 076 - 782 06 41
Org: Konsult TK
Projektering
Granskning utformning och konstruktion Belysning. Granskningsområden: centrum och nordost med gräns i Linnégatan, se dokumentet "Gräns drift och underhållsgranskning av belysning" till höger på sidan Erik Larsson
erik.larsson@nektab.se
Tel: -
Mob: 076 - 782 06 41
Org: Konsult TK
Projektering
Beläggning/asfalt Beläggningsprogram. Uppgifter om tjärasfalt Fredric Strandh
fredric.strandh@norconsult.com
Tel: -
Mob: 0730 - 79 50 55
Org: Konsult TK
Projektering
Granskning vägutrustning Granskning och besiktning Johanna Pellny
johanna.pellny@afconsult.com
Tel: -
Mob: 010-50 54 711
Org: Konsult TK
Projektering
Utförande
Hastighet Skyltad hastighet Johanna Pellny
johanna.pellny@afconsult.com
Tel: -
Mob: 010 - 50 54 711
Org: Konsult TK
Planering
Vägmärken och vägmarkering   Johanna Pellny
johanna.pellny@afconsult.com
Tel: -
Mob: 010 - 50 54 711
Org: Konsult TK
Planering
Vägutrustning   Johanna Pellny
johanna.pellny@afconsult.com.se
Tel: -
Mob: 010 - 50 54 711
Org: Konsult TK
Planering
Projektering
Hushållsavfall Avser hämtning med sopbil -
kundsamordnare@kov.goteborg.se
Tel: 031 - 365 00 00
Mob: -
Org: Kretslopp och vatten
Projektering
Utförande
Ledningsägare Remiss granskningshandling -
lagesremisser@kov.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Kretslopp och vatten
Projektering
Inmätning av Kretslopp och vattens anläggning   Christian Brinkenberg
christian.brinkenberg@kov.goteborg.se
Tel: 031 - 368 70 38
Mob: -
Org: Kretslopp och vatten
Projektering
Utförande
Återvinningsstationer Avser hämtning med kranbil Emma Hilmersson
emma.hilmersson@kov.goteborg.se
Tel: 031 - 368 27 11
Mob: -
Org: Kretslopp och vatten
Projektering
Ledningsägare För att få namnet på en kontaktperson mejla info om projektet. Kretslopp och vatten
kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Kretslopp och vatten
Projektering
Tillgänglighetsgranskning   Roland Ahlgren
roland.ahlgren@landskapsgruppen.se
Tel: 031 - 749 60 34
Mob: 0709 - 11 76 16
Org: Landskapsgruppen AB
Planering
Lokalförvaltningen Projektfrågor Stefan Ziegler
stefan.ziegler@lf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 07 61
Mob: 0706-92 20 83
Org: Lokalförvaltningen (LF)
Planering
Projektering
Lokalförvaltningen Drift- och underhållsfrågor Stellan Olsson
stellan.olsson@lf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 05 31
Mob: 0705-55 26 30
Org: Lokalförvaltningen (LF)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Parkering P-bolaget Parkeringsautomater Hans Ernesjö
hans.ernesjo@p-bolaget.goteborg.se
Tel: 031 - 774 37 81
Mob: -
Org: Parkeringsbolaget
Projektering
Parkering P-bolaget Parkeringsområden och P-in Mats Parkler
mats.parkler@p-bolaget.goteborg.se
Tel: 031 - 774 37 62
Mob: -
Org: Parkeringsbolaget
Projektering
Ledningsägare   -
parkonatur@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 57 00
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Projektering
Granskning drift- och underhåll Gata, grönt -
parkvard@ponf.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Projektering
Markvärme Vid akuta fel på markvärme i gatumark -
funken.centrum@ponf.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Utförande
Offentlig konst På allmän plats Anneli Linde
anneli.linde@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 59 16
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Offentliga toaletter På allmän plats Anneli Linde
anneli.linde@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 59 16
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Biotopskydd, artskydd Trädrader, rödlistade arter mm Camilla Finsberg
camilla.finsberg@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 58 34
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Planering
Biotopskydd, artskydd Trädrader, rödlistade arter mm Emil Nilsson
emil.nilsson@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 58 52
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Vattenvägar, vattenvård   Emil Nilsson
emil.nilsson@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 58 52
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Träd I gata och park - allmän platsmark Eva Maria Hellqvist
evamaria.hellqvist@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 57 84
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Äng I gata, park och naturmark Göran Fransson
goran.fransson@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 58 70
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Drift och underhåll
Planering
Leksäkerhet   Hans Abbas
hans.abbas@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 57 65
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Planering
Projektering
Dagvatten   Hans Lindqvist
hans.lindqvist@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 58 43
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Planering
Träd I gata och park - allmän platsmark Hans Lindqvist
hans.lindqvist@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 58 43
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Drift och underhåll
Planering
Projektering
Utförande
Papperskorg typ Robin Intagning & Utplacering Karl-Åke Johansson
karl-ake.johansson@ponf.goteborg.se
Tel: -
Mob: 0728 - 55 45 52
Org: Ponf (Park och Natur)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Blomlådor   Margaretha Håkansson
margaretha.hakansson@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 57 74
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Planering
Projektering
Ledningslägen Informeras vid jobb för TK. Övrigt kräver ansökan Mats Wersén
ledningslage@trafikkontoret.goteborg.se
Tel: 031 - 368 47 52
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Projektering
GIS kartverk   Mikael Finsberg
mikael.finsberg@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 57 89
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Projektering
Stengården   Peter Bergstrand
peter.bergstrand@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 368 47 41
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Projektering
Utförande
Björnloka, jätteloka Bekämpningssätt - även i jordmassor Trine Lise Andresen
trine.lise.andresen@ponf.goteborg.se
Tel: 031 - 365 58 77
Mob: -
Org: Ponf (Park och Natur)
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Brev och buntlådor   Christer Bengtsson
christer.bengtsson@posten.se
Tel: -
Mob: 0735 - 99 73 70
Org: Posten Meddelande AB, Region Göteborg
Projektering
Utförande
Granskning drift- och underhåll Ytvärme, hissar, oljeavskiljare och rulltrappor Thomas Lundgren
thomas.lundgren@questate.com
Tel: -
Mob: 0733 - 31 22 00
Org: Questate AB
Projektering
Belysningskartan Delområde 10-21 och 9 väster om Linnégatan. För områdesinformation se sid 3 i dokumentet "Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer" till höger på sidan Sara Anderälv
sara.anderalv@r-tele.se
Tel: 031 - 57 33 57
Mob: -
Org: R-tele
Projektering
Räddningstjänsten   Bengt Holm
bengt.holm@rsgbg.se
Tel: 031 - 335 27 53
Mob: -
Org: Räddningstjänsten
Projektering
Utförande
Ledningsägare Remiss granskningshandling -
skanova-remisser-goteborg@skanova.se
Tel: -
Mob: -
Org: Skanova
Projektering
Grundkarta   -
kartor@sbk.goteborg.se
Tel: -
Mob: -
Org: Stadsbyggnadskontoret (SBK)
Projektering
Gatunamn och vägvisning Frågor om nya namn Adressgruppen
adresser@sbk.goteborg.se
Tel: 031 - 368 17 01
Mob: -
Org: Stadsbyggnadskontoret (SBK)
Planering
Projektering
Geoliggaren   Malin Klarqvist
malin.klarkvist@stadsbyggnad.goteborg.se
Tel: 031 - 368 15 37
Mob: -
Org: Stadsbyggnadskontoret (SBK)
Projektering
Trafiksignalkartan Delområde 1-6, 7 söder om Chalmerstunneln och 15-21. För områdesinformation se sid 3 i dokumentet "Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer" till höger på sidan Dennis Andersson
dennis.andersson@swarco.com
Tel: -
Mob: 0767 - 66 82 53
Org: Swarco
Utförande
Trafiksignalkartan Delområde 1-6, 7 söder om Chalmerstunneln och 15-21. För områdesinformation se sid 3 i dokumentet "Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer" till höger på sidan Thomas Andersson
thomas.andersson@swarco.com
Tel: -
Mob: 010 - 451 62 75
Org: Swarco
Projektering
Trafikinformation Trafik Göteborg Trafik Göteborg
samotl@trafikverket.se
Tel: 031-63 71 68
Mob: -
Org: Trafik Göteborg
Utförande
Trafiksignalkartan Delområde 7 norr om Chalmerstunneln och 8-14. För områdesinformation se sid 3 i dokumentet "Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer" till höger på sidan Björn Nilsson
bjorn.nilsson@trafiksystem.com
Tel: -
Mob: 0703 - 78 46 12
Org: Trafiksystem
Utförande
Belysningskartan Delområde 1-8 och 9 öster om Linnégatan. För områdesinformation se sid 3 i dokumentet "Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer" till höger på sidan Göran Jansson
goran.jansson@trafiksystem.com
Tel: 031 - 58 64 30
Mob: -
Org: Trafiksystem
Projektering
Trafiksignalkartan Delområde 7 norr om Chalmerstunneln och 8-14. För områdesinformation se sid 3 i dokumentet "Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer" till höger på sidan Mats Söderlund
mats.soderlund@trafiksystem.com
Tel: 031 - 58 64 51
Mob: -
Org: Trafiksystem
Projektering
Grundvattenrör Avser projekt som ingår i Västlänken Bengt Ahlen
bengt.ahlen@trafikverket.se
Tel: -
Mob: 076 - 800 51 31
Org: Trafikverket
Planering
Projektering
Utförande
Kollektivtrafik Vägtrafik omläggningar övriga regionen. Evenemang i hela regionen Anna-Lena Lauritsen
annalena.lauritsen@vasttrafik.se
Tel: 031 - 62 92 25
Mob: -
Org: Västtrafik
Projektering
Utförande
Kollektivtrafik Tågtrafikomläggningar med tillhörande ersättningstrafik Carina Johansson
trafikomlaggning@vasttrafik.se
Tel: 031 - 62 92 69
Mob: -
Org: Västtrafik
Projektering
Utförande
Kollektivtrafik Affärskoordinator Spårväg, tillförordnad Spårvägsomläggningar med tillhörande ersättningstrafik 24 dagars ledtid minimum Herman Fernström
trafikomlaggning@vasttrafik.se
Tel: 031 - 62 92 61
Mob: -
Org: Västtrafik
Projektering
Utförande
Realtidsinformation Hållplatsskyltar med realtidsinformation Richard Fresk
richard.fresk@vasttrafik.se
Tel: 031 - 62 93 32
Mob: -
Org: Västtrafik
Projektering
Utförande
Kollektivtrafik Realtidsskyltar Richard Fresk
richard.fresk@vasttrafik.se
Tel: 031 - 62 93 32
Mob: -
Org: Västtrafik
Projektering
Utförande
Kollektivtrafik Vägtrafikomläggningar Göteborg Mölndal Partille. Längre perspektiv mellan 2 år - 1 månad Tammo Oveissi
tammo.oveissi@vasttrafik.se
Tel: 031 - 62 91 48
Mob: -
Org: Västtrafik
Projektering
Utförande
Kollektivtrafik Vägtrafikomläggningar Göteborg Mölndal Partille (Operativt 1 månad - 5 dagar) Västtrafiks operativa trafiksamordning
trafiksamordning@vasttrafik.se
Tel: 031 - 732 12 14
Mob: -
Org: Västtrafik
Utförande
Nyckelregister För information kring nycklar tillhörande tk:s anläggningar kontakta nyckelregistret via mail -
nyckelregistertk@afconsult.com
Tel: -
Mob: -
Org: ÅF AB
Drift och underhåll
Utförande
Granskning utformning och konstruktion Vägutrustningsplan Johanna Pellny
johanna.pellny@afconsult.com
Tel: -
Mob: 010 - 50 54 711
Org: ÅF AB
Projektering
Klotter   Mattias Gustafsson
mattias.gustafsson@afconsult.com
Tel: -
Mob: 0725 - 53 23 02
Org: ÅF AB
Drift och underhåll
Projektering
Utförande
Byggnadsverk Begär ut BaTMan nr och namn på nya konstruktioner genom att maila förslagsritning inkl koordinater i systemet Sweref 99 TM (konstruktionens mittpunkt). -
batman@afconsult.com
Tel: -
Mob: -
Org: ÅF Infrastructure AB
Projektering
Granskning utformning och konstruktion Gata, tillgänglighet Agneta Muregård - Lapidus
agneta.lapidus.muregard@afconsult.com
Tel: 010 - 505 47 47
Mob: 0703 - 73 84 84
Org: ÅF Infrastructure AB
Projektering
Tillgänglighetsgranskning Trafikförslagsansvarige kallas till projmöten Agneta Muregård - Lapidus
agneta.lapidus.muregard@afconsult.com
Tel: 010 - 505 47 47
Mob: 0703 - 73 84 84
Org: ÅF Infrastructure AB
Projektering
Utförande
Granskning drift- och underhåll Byggnadsverk, konstruktioner Kjell Einarsson
kjell.einarsson@afconsult.com
Tel: -
Mob: 0705 - 29 09 35
Org: ÅF Infrastructure AB
Projektering
Granskning drift- och underhåll Klotter Mattias Gustafsson
klotter@afconsult.com
Tel: -
Mob: 0725 - 53 23 02
Org: ÅF Infrastructure AB
Projektering
 


 

Se även kontaktlistan över "Drift- och funktionsentreprenörer för trafikkontorets, park- och naturförvaltningens samt Västtrafiks anläggningar".