2AE1.1 VA-ledningar

Förvaltningen kretslopp och vattens anvisningar för arbeten under mark 130222, se länk

Se även länkar till Göteborg Vattens "Byggnadsbeskrivning för va-ledningsarbeten, B12" samt "Bestämmelser för inmätning av va-ledningar, M13".

Anslutningspunkt mellan Kretslopp och vattens ledning och trafikkontorets ledning mäts in och redovisas i relationsfilen. Vid frågor angående inmätning av anläggning tillhörande Kretslopp och vatten, se Underlag kontaktlista (2AD1).