2AE1.4 Tele och övriga kabelnät

Telia Sonera, Skanova Acess AB, se länk.

Täckning för telebrunn normalt 600 mm, minimum 400 mm.

Speciellt bör bevakas att taxistationer, kiosker m m blir inkopplade om de så önskar.

GothNet AB, se länk.

Trafikkontoret (ITS), se Underlag kontaktlista (2AD1).