2AE1.6 Ytvärme

Ytvärmen har fjärrvärmenätets varmvatten som energikälla. Det varma vattnet leds ut via matarledning och fördelningsrör till värmeslingor i marken som smälter snö och is.

Uppvärmda ytor ingår i Samlingskartan. Arbetsritningar för slingorna finns på trafikkontoret. Bestämmelser:  Se Regler för arbeten i områden med ytärme (3F).