2AE2 Disposition av offentlig plats

Vid projektering ska även andra anordningar eller arrangemang, som upplåtits enligt ordningslagen eller enligt speciellt avtal antecknas och nödvändiga kontakter tas för att tillse att berörd innehavare informeras och genomförandet av projektet ej äventyras.

Vid yttrande till polismyndigheten ställer kommunen villkor, som innebär att tillståndsinnehavare ej har rätt till ersättning eller ersättningsplats. För rättslig reglering måste dock en uppsägning ske enligt ordningslagens 3 kapitel 18 §. En etisk riktig hantering innebär dock att kommunen försöker vara behjälplig med ersättningsplats, där en person är beroende av upplåtelsen för sin försörjning, till exempel kiosker.

Vid god framförhållning kan kontakter med berörd handläggare innebära att säsongsvisa eller tillfälliga upplåtelser ges en tidsrymd som anpassats till projektets genomförande.

Följande typer av upplåtelser kan förekomma:

 • Uteserveringar
 • Byggbelamringar
 • Kiosker
 • Övrig försäljning (till exempel varuvisningar, grönsaksstånd, fiskbilar, julgranar, marknader med mera)
 • Materialinsamling/ Återvinningsplatser
 • Tillfälliga skyltar

Huvudmän riksreklam, telefonkiosker samt brev- och buntlådor, se Underlag kontaktlista (2AD1). Frågor kan ställas till:

 • Jan-Erik Ljungkvist, trafikkontoret, tel. 031-368 26 40
  angående upplåtelse allmän platsmark.
 • Lennart Fredén, trafikkontoret, tel. 031-368 26 39
  angående brev- och buntlådor.