2AG1.1.2 Arbetsområdesgräns

 

Det är av stor vikt att begränsa arbetsområdets utbredning för att undvika skador på befintlig vegetation. Skötselkostnaden de första åren för en reparerad anläggning är betydligt högre än för en oskadad. Arbetsområdets gränser ska redovisas på höjd- och ytskiktsplan med beaktande av erforderligt utrymme för arbetets utförande, dock inte mer.