2AG1.1.3 Skydd under byggtiden 

En etableringsplan ska visa hur entreprenören har tänkt inhägna arbetsområdet, så att det på ett tillfredsställande sätt går att skydda den vegetation som ska sparas, innan arbetet påbörjas. Planen ska godkännas av berörd parkförvaltare. 

För att minska packningsskadorna i marken, ska schaktmaskinens storlek anpassas efter markens bärighet. Val av maskintyp ska anpassas efter park- och naturförvaltningens anvisningar. 

Sammanhängande vegetationsytor ska skyddas genom hägnad 2 m utanför det skydds- värda området med TROAX-stängsel eller likvärdigt. 
 
Träd ska skyddas genom hägnad 4 m utanför droppzonen (kronans utbredning). Hägnaden ska vara stabil och tåla mindre påkörningar samt hindra maskiner och upplag från att skada kronan och rotzonen, se A4A.
Efter godkännande av parkförvaltare kan TROAX-stängsel eller likvärdigt användas. 
 
Går det ej att skydda träd enligt A4A, ska berörd parkintendent kontaktas och A4B kan komma att användas.