2AG1.3.1 Val av ytbeklädnad beroende på lutning

Skötselklass

 

Gräs

Buskar

Lutning

Gräsmatta A-D

Äng/Slåtter-yta

NL
NP

Buskage

A-C

Skogspl.
med mark- täckare

Hårdgjord

Brantare än 1:1,5

-

-

X

-

-

X

1:1,5-1:2,0

-

-

X

-

X

X

1:2,1-1:3,0

-

X

X

X

X

X

Flackare än 1:3,0

X

X

X

X

X

X