2AK Leverans av handlingar 

Följande ska levereras till trafikkontorets beställare om inget annat avtalats:

Typ av leverans

Pappersomgångar

CD, filer i mappar enl. nedan

Granskningsomgångar

3 st.

-

Förfrågningsunderlag, kompletta, godkända

2 st.

1 styck CD med hela underlaget i PDF- och DWG-format, inklusive en Zip-fil med allt i samma fil.

Bygghandlingar

8 st.

2 stycken CD med hela underlaget i PDF- och DWG-format, inklusive en Zip-fil med allt i samma fil.

CDn innehåll

Mappar

Mappar skapas i övrigt efter behov.

I en mapp får inte ligga både filer och undermappar. Väljer man att skapa en eller flera underkategorier, måste alla filer ligga i en underkategori. Annars fungerar inte uppladdningen av zip-filen på Opic.

Förfrågningsunderlag

Strukturen på CDn ordnas enligt följande exempel:

Bygghandlingar

Strukturen på CDn ordnas enligt följande exempel:


Filnamn

Förvaltningens diarienummer utan ”snedstreck” (alltid sex siffror)

Bindestreck

Filinformation

Exempel

Projekt med diarienummer: 364/11 ger:

Höjdplan

036411-1001

Mängdförteckning

036411-MF

Textfiler

Textfiler levereras i pdf.

MF levereras även i Excel format.

Arbetsmiljöplan och miljöplan levereras även i Word format.

Ev. bilder, i originalformat, läggs i ”Övriga handlingar”.

Mängdförteckning med beskrivande text

Mängdförteckning med beskrivande text ska upprättas i AMA med hjälp av Svensk Byggtjänsts Beskrivningsverktyg.

Ritningar

Samtliga filer ska öppnas rättvända

 

Filformat:

  • dwg (AutoCAD 2010 eller tidigare)*
  • pdf

* = gäller enbart vid leverans av bygghandlingar

Dwg-filer

Filer i dwg-format ska levereras:

  • Lager 0 (noll) aktivt samt rätt lager tända.
  • Rensade på fel (exv. AutoCAD-kommando ”audit”).
  • Utan externa referensfiler (Xrefs) Dessa ska vara integrerade i ritningen (exv. via AutoCAD-kommando ”xbind” > Insert).
  • Rensade på onödigt material (exv. AutoCAD-kommando ”mapclean” och ”purge”).
  • Med tillhörande relativa inställningsfiler, såsom ctb-fil, fonter, plotterinställningar (AutoCAD-kommando ”e-transmit”).

Pappersomgångar

Pappersomgångarna sätts i vita pärmar med plastfickor för förblad och pärmrygg enligt exempel nedan. Förblad och pärmrygg kan fås som fil, se nedan.

Pärmen ska ha orange markering för Förstudie/Trafikförslag, röd för Granskning, gul för Förfrågningsunderlag och grön för Bygghandling.

Exempel på förblad:

Exempel på Pärmrygg: