2B Projekteringsförutsättningar

Trafikförslaget ska kontrolleras och beaktas i projekteringen bland annat med avseende av sektionsbredd se Typsektion (1HB1), hinderfri bredd se Hinder (1HD), fri höjd se Hinder - Gång och cykelbana (1HD2), principer för utformning av vägbulor se Vägbulor/gupp (1HH2) och tillgänglighetsanpassning se Tillgänglighet för funktionshindrade (1HC).