2BC1 Körbanans tvärfall

Vägbanans tvärfall väljs med hänsyn till vattenavrinning, underhållsbeläggning, sättningsrisker, fordonsslitage och körkomfort.

Tvärfall på raksträcka

raksträcka väljs normalt 2,5 - 3% dubbelsidigt tvärfall. Enkelsidigt fall kan i första hand utföras på körbanor med bredder < 5,0 m.

På raksträcka väljs normalt 2,5 - 3% dubbelsidigt tvärfall. Enkelsidigt fall kan i första hand utföras på körbanor med bredder 5,0 m.

Horisontalkurva med enkelsidigt tvärfall (God standard)

I kurva väljs skevning (enkelsidigt tvärfall) 2,5 - 5,5 % eller dubbelsidigt tvärfall 2,5 - 3%.

Enkelsidigt tvärfall 5,5 % bör endast användas vid Vr 70 km/h.

Tvärfallet i kurvan bestäms av att bromsning inför uppdykande hinder bör kunna ske utan att dimensionerande friktionstal överskrids. I kurvor med stora radier begränsas det enkelsidiga tvärfallet av att man inte ska behöva styra emot kurvan.

Samband mellan radiens storlek och tvärfall:

Vr 70 km/h

Tvärfall (%)

Horisontalradie (m)

5,5

300 - 700

4,0

340 - 1 000

2,5

> 370

 

Vr 50 km/h

Tvärfall (%)

Horisontalradie (m)

4,0

130 - 500

2,5

> 170

I korsning får tvärfallet på körbanan vinkelrätt mot korsningskurvorna inte överstiga 5%.

Horisontalkurvor med dubbelsidigt tvärfall

Vid god standard för Vr 70 km/h ska radien vara större än 600 m. Motsvarande för 50 km/h är 250 m.

Enkelsidig tvärfallsutjämning

Enkelsidig tvärfallsutjämning bör ske på raksträcka eller övergångskurva före cirkelkurvan. För att få god vattenavrinning, bekväm körning och mjuk linjeföring för vägbanekanten i höjdled bör enkelsidig tvärfallsutjämningssträckan i meter vara ca 6 D E där D E är tvärfallsskillnaden i %. Vid Vr 50 km/h kan längden minskas i undantagsfall till 4 D E.

Om klotoid används bör den vara minst lika lång som tvärfallsutjämningssträckan.