2BE3 Huvudgator

Tillämpning av: TRVK Väg
Klimatzon 1 
ÅDT k = årsmedeldygnstrafik per körfält 
Standardaxlar N ekv = 1186,25 ÅDT totalt
Beräkningsanvisning: TRVK Väg

  • om k = 0 
  • om A = 25% 
  • om B = 1,3 
  • om n = 20

 

GATA

Dim. trafikbelastning

 

Tjocklek på terrass av materialtyp enl. TRVK Väg 4.3.1

Trafik-klass/
TRVK Väg
Standard
axlar

Typ av yta och trafik-mängd enl. TBv/bel

Material

1

2

3

42)

52)

Lätt-
klinker

EPS

Genomfart GF Infart IF Huvudgata H

5/max 9,0x106

Övriga
gator
ÅDT k just >4000

Asfaltbetong, slitlager 3)

32

32

32

32

32

32

32

Ev. justerlager 3)

X

X

X

X

X

X

X

Justerlager 3) 1)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

Bindlager

68

68

68

68

68

68

68

Bundet bärlager, 1 lager 3)

60

60

60

60

60

60

60

Bärlager, kross 0-40

80

80

80

80

80

80

80

Försl.lager, kross 0-125

-

420

420

510

610

420

420

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

100

Summa

240

660

660

750

850

660

760

4/max 5,0x106

Övriga
gator
ÅDT k just 4000-2000

Asfaltbetong, slitlager 3)

32

32

32

32

32

32

32

Ev. justerlager 3)

X

X

X

X

X

X

X

Justerlager 3) 1)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

Bundet bärlager, 2 lager 3)

98

98

98

98

98

98

98

Bärlager, kross 0-40

80

80

80

80

80

80

80

Försl.lager, kross 0-125

-

420

420

465

565

420

420

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

100

Summa

210

630

630

675

775

630

730

3/max 2,5 x 106

Övriga
gator
ÅDT k just 2000-500

Asfaltbetong, slitlager 3)

32

32

32

32

32

32

32

Ev. justerlager 3)

X

X

X

X

X

X

X

Justerlager 3) 1)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

Bundet bärlager, 1 lager 3)

78

78

78

78

78

78

78

Bärlager, kross 0-40

80

80

80

80

80

80

80

Försl.lager, kross 0-125

-

420

420

420

510

420

420

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

100

Summa

190

610

610

610

700

610

710

1) Utgår vid utläggning i ett skede.
2) Urschaktning vid lösa terrassytor enligt Urschaktning (2BE2)
3) Krav enligt TBv/bel (3PA1), Teknisk Beskrivning Väg/Beläggning - Funktionella egenskaper
----- = gräns mellan 1:a och 2:a skedet.