2C Bygghandlingar

Framställningen av bygghandlingar föregås av olika utredningar. Detta utredningsarbete varierar i omfattning beroende på typ av objekt.

Handlingarna upprättas enligt AMA systemet och följer AB 04.